Modelfoto.

Rådmand vil bruge omkring 21 millioner kroner på idrætsfaciliteter

Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (RV), er klar med et forslag om nye idrætsanlæg og forbedringer for næsten 21 millioner kroner

Der er udsigt til, at mange millioner kroner kan havne på idrætsområdet i Aarhus Kommune. I hvert fald hvis rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (RV), får byrådets opbakning til sit forslag om at bruge næsten 21 millioner kroner på både helt nye faciliteter samt på at forbedre de nuværende. Det oplyser Kultur og Borgerservice i en pressemeddelelse.

De mange millioner kroner skal blandt andet gå til et nyt varmtvandsbassin i Lystrup, en ny bevægelseshal til VIK Gymnastik og en ny kunstgræsbane ved Vejlby-Risskovhallen. Men det er blot tre af de syv projekter, som rådmanden synes skal have en økonomisk håndsrækning. Det fremgår af den netop offentliggjorte dagsorden til det kommende møde i Kulturudvalget.

”Det er fantastisk, at vi kan give idrætten i Aarhus et historisk løft. Der er tale om nogle spændende projekter, som vil give endnu flere aarhusianere mulighed for at få en aktiv fritid,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad i pressemeddelelsen.

Flere projekter har søgt

I alt 18 projekter har søgt støtte fra puljen til idrætsfaciliteter. Puljen til idrætsfaciliteter kan støtte opførelsen af nye idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner. Der kan desuden ydes tilskud til ombygning og modernisering, som øger kapaciteten og udnyttelsen af eksisterende faciliteter.

Ansøgningerne er blevet evalueret ud fra puljens tildelingskriterier. Desuden har et rådgivende panel bestående af Idrætssamvirket og Århus Fodbold Forum været inddraget i processen, oplyses det i pressemeddelelsen.

På den baggrund indstiller rådmanden nu til byrådet, at syv projekter skal modtage tilskud, mens en ottende ansøgning er indstillet til at modtage et akut tilskud, der ligger ud over puljen. Den ottende bevilling er givet til Mollerup Golfklub. Den er på 59.138 kroner til udskiftning af to gang- og kørebroer.

Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (RV), vil bruge næsten 21 millioner på idrætsområdet i Aarhus.

Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (RV), vil bruge næsten 21 millioner på idrætsområdet i Aarhus. Foto: Aarhus Kommune

”Idrætsfaciliteter giver flere mulighed for at dyrke en aktiv og sund fritid. Jeg er derfor glad for, at vi får både flere nye og moderniserede idrætsfaciliteter i kommunen. Men behovet er desværre langt større. Derfor vil jeg endnu engang gå til efterårets budgetforhandlinger med et ønske om, at der afsættes flere midler til etablering og modernisering af byens idrætsfaciliteter," siger Rabih Azad-Ahmad i pressemeddelelsen.

I budgetforliget for 2017 blev der afsat 10 mio. kr. årligt til idrætsfaciliteter. Pengene udbetales via Puljen til idrætsfaciliteter. I forslaget udmøntes midler for både 2019 og 2020 svarende til ca. 20,8 millioner kroner. Det samme var tilfældet i juni 2017, da den første udmøntning af puljen blev gennemført. Her blev der ligeledes fordelt 20 millioner kroner for 2017 og 2018.

Byrådet forventes at behandle indstillingen inden sommerferien

jwh

Publiceret 05 April 2019 12:30