"Stiller der ikke flere frivillige hjælpere op, vil det få konsekvenser for klubbens arbejde," understreger formand Bo Dall-Hansen

Efterlysning:

VRI Fodbold mangler frivillige hænder

Manglen på frivillige hjælpere er katastrofal i VRI Fodbold. Nu har fodbold-bestyrelsen lanceret en kampagne for at få flere frivillige ud af busken

Af
Af Grethe Bo Madsen

Frustrationerne står i kø, hos fodboldformand Bo Dall-Hansen fra VRI. Ved siden af sit fuldtidsarbejde er han ved at segne under mængden af opgaver, der lander på hans og den øvrige bestyrelses skuldre. VRI Fodbold har katastrofal mangle på frivillige, der vil være med til at løse de opgaver, der er nødvendige for at klubben kan fungere.
Men nu er målet fuldt, og derfor har VRI fodbold lanceret en kampagne, der skal skaffe flere frivillige til at støtte op om klubbens arbejde.
"Jeg oplever, at folk ser det som en pasningsordning. At de slet ikke er klar over, at der er tale om frivilligt ulønnet arbejde. Folk mangler simpelthen en forståelse af, at det er et fælles ansvar at få klubben til at fungere. Klubben, det er alle dem, der er medlem," siger Bo Dall-Hansen.
"Bestyrelsen er så overbebyrdet nu, at vi ikke kan blive ved. Der skal flere hænder til for at løfte opgaverne. Og det vil få konsekvenser, hvis ikke nogen stiller op. Der vil være situationer, hvor hold ikke bliver tilmeldt turneringer, hvor der ikke bliver ryddet op, og hvor der ikke bliver bestilt nyt," forklarer han.
Gennem de seneste tre år har bestyrelsen i VRI Fodbold arbejdet på en ny struktur, der har betydet, at meget er blevet bedre, men i takt med forbedringerne er arbejdsopgaverne også vokset.
"Omstruktureringen har gjort os stærkere på mange områder, men der er samtidig landet alt for mange arbejdsopgaver hos bestyrelsen."
En af de løsninger, bestyrelsesformanden peger på, er en klar og tydelig afgrænsning af roller og opgaver.
"Det handler blandt andet om at gøre opgaverne enkle og konkrete, så folk ikke er i tvivl om, hvad det er, de bliver bedt om. Vi er godt klar over, at folk har en hverdag, de skal passe, og derfor beder vi dem heller ikke om andet, end at overtage helt enkle konkrete roller. Vi har gode erfaringer med at få folk til at stille op, når vi har bedt om hjælp til konkrete opgaver. Med det skal være meget mere udbredt, end det er i dag."

Vil du med videre ?

VRI fodbold inviterer til møde onsdag 15. september kl. 19.30 i Bellevuehallen Baggrunden for mødet er katastrofal mangel på frivillige hænder til at løfte opgaverne i klubben

Publiceret 11 September 2010 10:33