Aktivitetsramblaen ved Vejlby Risskov Centret passer fint ind i den helhedsplan for området, der også omfatter en bevægelsespark ved Vejlby Skole. Arkivfoto.

Aktivitetsramblaen ved Vejlby Risskov Centret passer fint ind i den helhedsplan for området, der også omfatter en bevægelsespark ved Vejlby Skole. Arkivfoto.

Aktivitetsrambla ved Vejlby Risskov Hallen

Århus Kommune har søgt projektet ”En God Omvej” om støtte til etablering af en aktivitetsrambla ved Vejlby-Risskov Hallerne

Af
Af Grethe Bo Madsen

Det flisebelagte område bag Vejlby-Risskov Hallerne kendt som Rolf Haugstrups Plads er udset som ramme for kommunens første forsøg med en aktivitetesrambla.
Et område der i sin udformning og indretning skal inspirere de forbipasserende til leg og bevægelse.
"Området skal indbyde til nye bevægelsesmønstre. Tanken er, at træerne på pladsen skal bevares, og at det stadig skal have karakter af en plads, men omdrejningspunktet skal være aktivitet. Et mødested for alle aldre året rundt, hvor man kan være aktiv sammen," forklarer Kirsten Brusgård, projektmedarbejder hos Børn og Unge, der er tovholder på projektet.

Lys som bærende element

"Lys bliver et af de bærende elementer, dels fordi lys er med til at skabe tryghed, men også for at gøre det til et sted, der kan bruges om aftenen og i efterårs og vintermånederne. Vi forestiller os nogle lysinstallationer, som aktiveres og giver lys, når folk bevæger sig på pladsen."
Ifølge Kirsten Brusgård er området ved Vejlby-Risskov Hallerne oplagt, da der her er en velegnet plads og det samtidig passer godt ind i den helhedsplan, der arbejdes med for området.

I tråd med helhedsplanen

"Der er mange interessenter lige her omkring. Dels idrætscenteret og de forskellige idrætsforeninger og idrætshøjskolen, men også kolonihaverne, boligforeningerne, gymnasiet og Vejlby Skole, der netop nu arbejder med en idrætsprofil, og har planer om at etablere en bevægelsespark omkring skolen," forklarer hun.
Århus kommune har søgt Realdania og Lokal- og Anlægsfondens projekt "En God Omvej" om støtte til etablering af aktivitetsramblaen, og er foreløbig valgt ud som et af de 15 projekter, der har fået tilskud til at videreudvikle et visionsoplæg.
Sammen med Metopos By og Landskabsdesign og Center for Interaktive Rum ved Alexandre Instituttet arbejder kommunen nu på at konkretisere visionsoplægget.

Publiceret 05 July 2010 15:00