KV21: Her er Aarhus C-fællesrådenes forventninger til det nyvalgte byråd

Lokalavisen Aarhus har spurgt fællesrådene i kommunen om, hvad de vigtigste problemstillinger, det nyvalgte byråd skal beskæftige sig med i de kommende fire år.

Artiklens øverste billede
Jan Schrøder Christiansen. Arkivfoto: Anders Michaelsen

Kommunalvalget er endegyldigt slut. Stemmerne er talt op, og 31 byrådsmedlemmer - nye som gamle - indtager ved årsskiftet sæderne i byrådssalen. Lokalavisen Aarhus har foretaget en rundspørge blandt kommunens fællesråd, der er borgernes talerør og som skal styrke dialogen mellem lokalsamfundene og Aarhus Kommune.

Vi har spurgt dem: Hvad er det vigtigste, det nye byråd skal tage fat i i jeres lokalområde?

Her er fællesrådenes forventninger til det nye byråd i Aarhus.

Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer, Jan Schrøder Christiansen: En ny park på Pier 3

Med et nyt byråd vil der også blive mulighed for at sætte en ny og visionær dagsorden. Vi håber, at det kommende byråd har mod til at få afdækket visionen om en park på Pier 3. Ikke kun, fordi vi gerne vil give plads til det grønne, men fordi vi kan se et stort behov for arealer, hvor der er plads til mennesker og rekreative aktiviteter. Vi tror på, at en park kan blive et stort aktiv for hele Aarhus, og måske endda et nationalt vartegn for Danmark som en grøn nation. Vi kan se mulighederne i en science museumsklynge med afsæt i Naturhistorisk Museum og et Søfartsmuseum, der i fællesskab kan favne fortid og fremtid. Aarhus er grundlagt som en søfartsby og kan med Pier 3 sætte sejl som Danmarks grønneste havneby, hvor vi viser verden, at vi prioriterer plads til natur, kulturhistorie og menneskers trivsel. Bundet ind i den rigtige arkitektur og et tilsvarende design af parken, er vi sikre på, at Pier 3 kan trække Aarhus i førerposition som Danmarks grønne hovedstad.

Vi har også en håb om, at byggeplanerne for indre Aarhus Ø tilpasses i højde og volume, så sammenhængen mellem by og bugt og den daglige trivsel styrkes.

Vi håber også, at det nye byråd vil tage hånd om at sikre det unikke kulturmiljø omkring FTL Havnen(lystbådhavnen).

For de mange tusind brugere og brugertyper af FTL havnen er det vigtigt, at det kommende byråd sikrer, at der udarbejdes - og vedtages - en plan for havnens fremtid, som hænger sammen med planerne for udviklingen af Aarhus Ø og de bynære arealer og som:

- Respekterer de mange materielle og immaterielle værdier, som havnen rummer for de mange tusind brugeres sports- og fritidsliv.

- Sikrer brugernes mulighed for fortsat at kunne bruge og udvikle havnen og dens faciliteter.

- Sikrer en udvikling, der skaber sikkerhed og tryghed for både brugere og borgere.

- Fortsat kan være rammen for afholdelse af større sejlsportsevents og attraktive aktiviteter for byens borgere og gæster.

Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd, Jeppe Spure Nielsen: Nyt klubhus skal skabe byliv

Sikre politisk handlekraft, så vi forhindrer en større omfartsvej igennem eller langs med Langenæsparken i forbindelse med etableringen af Marselistunnelen, hvilket visuelt og støjmæssigt vil ødelægge parkens unikke karakter og funktion. Det vil være katastrofalt for Langenæs som lokalsamfund med sådan en stor og larmende vej ved denne grønne lunge og blomstrende biodiversitetsoase, der bruges af rigtig mange beboere, mennesker såvel som dyr, som et stille frirum og ’getaway’ i kvarteret, der i forvejen er omkranset af store bilveje på alle de andre sider.

Derudover vil vi sikre opbakning og medfinansiering til nybygning af et klubhus for Aarhus 1900 Fodbold, der holder til ved Langenæsparken og i den grad trænger til et nyt tilholdssted, da klubbens nuværende hus er nedslidt og uværdigt. Visionen er at klubhuset samtidig skal fungere som et medborger- og bylivshus for alle beboere på Langenæs, der i mange år har manglet et indendørs mødested, hvor socialt liv, sammenhængskraft og handlingsfællesskaber kan opstå på kryds og tværs. Drømmen er skabt i fællesskab mellem Aarhus 1900, beboerne på Langenæs, Langenæs Festivalen og Fællesrådet.

Endelig vil vi sikre økonomiske anlægsmidler, så den igangværende fredeliggørelse af Frederiksbjerg kan færdiggøres - med nye hastighedsdæmpende tiltag for biler samt etablering af mindre lokale opholdsrum med bænke og flere træer i gaderummene. Midlerne slap nemlig op inden hele fredeliggørelsesplanen, som er udarbejdet og aftalt mellem Kommune, fællesråd og borgerne på Frederiksbjerg kunne realiseres fuldt ud fysisk, som besluttet. Herudover er fællesrådet også optaget af at arbejde for - sammen med byrådet - at skabe mere liv mellem husene via bedre opholds- og aktivitetsmuligheder i større byrum og pladser på både Langenæs og Frederiksbjerg, blandt andet som led i virkeliggørelsen af den kommende Midtbyvision for Aarhus.

Peter Thyssen er tidligere rådmand og har været formand for fællesrådet for Aarhus K (Ceresbyen og Godsbanen). I dag er han suppleant. Arkivfoto

Fællesrådet for Aarhus K, Peter Thyssen: En helhedsplan for Godsbanen og en borgerfacilitator

Vi vil arbejde for, at der kommer en helhedsplan for den store udbygning, som skal foregå i Godsbaneområdet. Vi vil i dialog med kommunen om, hvordan man har tænkt sig at udbygge. Vi skal have styr på, hvad der er af planer for området, og hvordan vi kan placere stier og veje. Højdeudviklingen skal også følges. I øjeblikket skyder der bygninger op til 13. etager op, og det er for meget. Jeg er godt klar over, at bygherrer skal have penge ud af deres projekter, men det skaber altså mistillid, hvis man kun har en dialog med developerne og ikke resten af befolkningen fra kommunens side.

Om ikke så forfærdelig mange år flytter DSB helt ud af Godsbanen og til Årslev, og det er endnu en god grund til at lave en helhedsplan med mere borgerinddragelse. Derfor mener jeg, at vi burde have en form for ombudsmand eller borgerfacilitator, som sikrer at man har et sted at gå hen og får en uvildig rådgivning. Borgerfacilitatoren skal være en person, der kender systemet og bidrage med forståelse af den demokratiske proces. Det kunne være meget frugtbart for alle parter.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen