Som medlemmer af legatudvalget præsenterede Sarah Juncker fra 3.u og Ole Lave legatmodtagerne.

Som medlemmer af legatudvalget præsenterede Sarah Juncker fra 3.u og Ole Lave legatmodtagerne.

Skulderklap:

Aarhus Gymnasium opretter nye legater

Med indførelsen af syv legater vil Risskov Gymnasium i det nordlige Aarhus skabe en ny tradition for at hylde elever, der skiller sig ud socialt, fagligt eller på anden måde har gjort et særligt indtryk

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

"Det er da stok-konservativt og super borgerligt - hvad har I gang i?"
Omtrent sådan lød kommentaren fra elevrådet, da en håndfuld lærere efter en studietur til Amsterdam kom retur og foreslog, at Risskov Gymnasium skulle oprette en række elev-legater for at hylde elever, der på forskellige vis - fagligt, socialt eller i andre sammenhænge - har gjort sig positivt bemærket.
"Det vi oplevede i Amsterdam, var legater, der især blev givet til elever med en anden etnisk baggrund, og i første omgang var vores tanke, at vi skulle oprette noget tilsvarende her," fortæller lærer Jane Winum Thomsen, der sammen med sin kollega Brian Andreasen var begejstrede over det, de havde set i Amsterdam.

"Nej tak til piedestaler"

"Vores elevgruppes sammensætning har ændret sig meget i løbet af de seneste år. Mange er mønsterbrydere. Der er måske ikke en boglig tradition i deres familie, eller de kommer med en anden kultur i baggagen. I begge tilfælde er de ofte de første i deres familie, der tager en traditionel studentereksamen," uddyber Brian Andreasen.
Men for eleverne krævede det lidt mere diskussion, inden de støttede op om legat-ideen.
"Der var flere, der ikke syntes så godt om den tankegang, at nogen skulle fremhæves og sættes op på en piedestal frem for andre," husker Christian Guldmann, der går i 2.g.
Sammen med Jane Winum Thomsen, Brian Andreasen og fire andre elever er han med i det legatudvalg, der til trods for de kritiske røster fra elevrådet blev nedsat op til sommerferien sidste år.
Legatudvalget har blandt andet undersøgt, hvordan legatordninger på andre gymnasier fungerer.
"Vi vil gerne have, at legaterne skal være en festlig tradition på Risskov Gymnasium," understreger Christian Guldmann og fortsætter:
"Vi var desuden ret hurtigt enige om, at det skulle være legater, der ramte alle de mange forskellige profiler, der findes på vores gymnasium, og ikke bare være for de få."

Syv nyoprettede legater

Efter godt et halvt års arbejde kunne legatudvalget i marts præsentere elever og lærere for syv nyindstiftede legater.
"De syv legater dækker meget bredt, så der både er legater for de fagligt dygtige, de meget initiativrige, dem med særlige talenter og dem, der er en gevinst for det sociale miljø. Men der er også et legat til dem, der har skullet overkomme noget særligt, for at få deres eksamen i hus, så den oprindelige tanke blev ikke droppet helt," uddyber Jane Winum Thomsen.

Legaterne på RiG

Iværksætter Legatet gives til en elev eller gruppe af elever, som gennem sit virke og engagement har haft stor betydning for en særlig aktivitet på gymnasiet enten fagligt eller socialt
Bedste Kammerat Legatet gives til den elev, der af sine omgivelser opfattes som en virkelig god kammerat, der bidrager til klassens sociale miljø. En der hjælper og som man altid kan regne med
RiG Legatet gives til en elev eller gruppe af elever, der gennem sin store faglighed har profileret skolen udadtil og dermed skabt opmærksomhed om Risskov Gymnasium
Awesome Legatet gives til en elev eller gruppe af elever, der har ydet en fremragende, beundringsværdig og ikke-faglig præstation, andre kan se op til
Klasse Legatet gives til den 2.g klasse, der præsterer den største karakterforbedring mellem 1. standpunktskarakter i efteråret og årskarakteren
Topscorer Legatet gives til den elev i 3.g, der opnår årets højeste karaktergennemsnit på sit studentereksamensbevis
Fighter Legatet gives til den elev i 3.g, der har præsteret en indsats ud over det sædvanlige i forbindelse med sin studentereksamen. En indsats, der enten kommer til udtryk ved et ekstraordinært eksamensresultat eller ved at bestå sin eksamen til trods for særlige omstændigheder

null

Publiceret 30 May 2011 09:00