Færre kvinder i byrådet og ingen i toppen

Borgmesteren hedder Jacob Bundsgaard, det er slut med kvindelige rådmænd, og antallet af kvindelige byrådsmedlemmer falder, når det nye byråd i Aarhus Kommune træder sammen til januar.

Artiklens øverste billede
Politisk gør det ingen forskel, om der sidder en mand eller en kvinde mener ældrerådmand Jette Skive (DF), som stopper i byrådet til januar. Dermed er det slut med kvindelige rådmænd i Aarhus i denne omgang. Pinligt for de partier, der kræver ligestilling, mener hun. Foto: Kasper Heden Andersen

I Københavns Kommune er seks ud af i alt syv borgmestre efter 1. januar 2022 kvinder.

I Aarhus er det til den tid derimod slut med kvindelige fuldtidspolitikere. Samtlige seks politiske topjob – borgmester og fem rådmandsposter – i Aarhus Kommune tilhører efter 1. januar 2022 mænd.

Efter kommunalvalget tirsdag står det klart, at Jacob Bundsgaard (S) fortsætter som borgmester, og onsdag aften besluttede Socialdemokratiets kommende byrådsgruppe på i alt 10 mandater, at den ledige S-rådmandspost skal gå til 29-årige Anders Winnerskjold, som i dag er politisk ordfører for S i byrådet, og som med 4.861 kryds fik næstflest personlige stemmer i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og SF har også udpeget mandlige spidskandidater til rådmandsposter.

Kun Enhedslisten stillede op til kommunalvalget i år med en kvindelig spidskandidat, Laura Bryhl, men partiet fik ikke stemmer nok til en rådmandspost. Den eneste nuværende kvindelige rådmand i Aarhus, Dansk Folkepartis Jette Skive, genopstiller ikke til byrådet, hvor hun gennem de seneste otte år har været rådmand for Sundhed og Omsorg. Hun ærgrer sig over, at byrådets største parti med opbakning fra 28,7 pct. af stemmerne ikke har valgt en kvindelig rådmand denne gang.

»Hvor er det pinligt, at Socialdemokratiet ikke har valgt en kvindelig rådmand. Personligt går jeg ikke op i, om der sidder en mand eller kvinde, men det her er skidt. Når man er et parti som Socialdemokratiet, der prædiker ligestilling, så skal man også efterleve det,« siger Jette Skive.

Dagen før kommunalvalget forudså det socialdemokratiske byrådsmedlem i Aarhus Kommune Eva Borchorst Mejnertz i et opslag på Facebook, at der formentlig ikke ville blive udpeget en kvindelig rådmand i det kommende byråd. Dermed bliver det ligesom i gamle dage, fastslog hun. Eva Borchorst Mejnertz blev tirsdag genvalgt til byrådet, og hun er ærgerlig over, at hun fik ret i sin forudsigelse.

»Jeg lavede opslaget for at sætte fokus på, at det er problematisk, at der ikke er kvindelige aarhusianske fuldtidspolitikere, som kan dedikere alle deres kræfter i det politiske arbejde. Jeg tror, at vi er nødt til som vælgere at være enormt opmærksomme på det. Man får jo det, som man efterspørger,« siger Eva Borchorst Mejnertz, der glæder sig over, at den kommende socialdemokratiske byrådsgruppe kommer til at bestå af fem kvinder og fem mænd. I dag er der i S-gruppen på rådhuset tre kvindelige politikere og 10 mandlige.

»Vi opnåede dermed i Socialdemokratiet det, som vi ville, men på sigt er det ikke godt nok. Der skal også være kvindelige toppolitikere i Socialdemokratiet i Aarhus,« siger Eva Borchorst Mejnertz.

Hendes lokale partiformand, Morten Pless, er enig. Han er også ærgerlig over, at der ingen kvindelige rådmænd er efter nytår i Aarhus Kommune. Årsagen til, at det igen bliver en socialdemokratisk mand på en rådmandspost, skyldes bl.a. Anders Winnerskjolds nye stemmetal, siger han.

»I sidste ende handler det om at stille med det stærkeste socialdemokratiske hold, og det synes vi, at vi gør på denne måde. Vi er glade for, at vi har fået den lige kønsfordeling i byrådsgruppen, som forhåbentlig kan komme til at spille en stor rolle på sigt. Det er det første skridt i retning af en ny socialdemokratisk kvindelig rådmand og forhåbentlig en kvindelig socialdemokratisk borgmester i Aarhus,« siger Morten Pless, formand for Socialdemokratiet i Aarhus.

Status quo

Samlet i byrådet er der dog denne gang heller ikke udsigt til flere kvindelige politikere blandt de menige byrådsmedlemmer. Ved valget for fire år siden blev 13 kvinder valgt ind. Denne gang bliver antallet 12.

Flere kvindelige byrådspolitikere i Aarhus Kommune gik i foråret sammen om at give hinanden håndslag på at arbejde for flere kvindelige politikere i Aarhus Byråd. Den mission er ikke lykkedes, konstaterer Lone Norlander Smith. Hun er i dag byrådsmedlem i Aarhus for Enhedslisten og formand for kommunens udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling. Udvalgets formål er at fremme ligestilling og mangfoldighed i Aarhus Kommune. I forhold til det nye byråd er Lone Norlander Smith også ærgerlig over den nye kønssammensætning i forhold til top-politikere.

»Vi er langt bagefter i Aarhus. Det er en falliterklæring, at der ikke er en kvindelig rådmand efter nytår. Det er vælgerne, som har besluttet, hvem der skal stemmes ind. Det kan vi ikke gøre så meget ved, men mange politiske partier har valgt mandlige spidskandidater. Det handler for meget om profilering og for lidt om viden og livserfaring. Det bliver man nødt til at lave om på. Ellers får vi ingen forandring,« siger Lone Norlander Smith, som også har valgt at stoppe i byrådet til nytår.

Der er stadig brug for at arbejde bedre med repræsentation og ligestilling i aarhusiansk politik. Det er det, man kan udlede af, at der ikke bliver plads til en kvinde på nogen af topposterne i Aarhus.

Det mener Morten Emmerik Wøldike, der er sociolog og leder Institut for Menneskerettigheders arbejde for kønsligestilling.

»Dybest set er det et demokratisk problem, at de lokaldemokratiske forsamlinger ikke afspejler befolkningen. Det er ikke bare en lidt skæv, men meget skæv fordeling,« siger han og forklarer, at det er vigtigt, at forskellig erfaring og interesse er med rundt om bordet, når der træffes beslutninger, der er gode for alle.

Kvinder udgør 51 pct. af den aarhusianske befolkning. I byrådssalen kommer kvinderne i 2022 til at udgøre knap 39 pct.

På de seks poster i magistraten – bestående af borgmester og fem rådmænd – er der ingen kvinder.

»Det er ikke en reel afspejling af den aarhusianske befolkning, at det ser sådan ud. Det må partierne også selv kunne se,« siger Morten Emmerik Wøldike om fordelingen af topposterne.

Det lange seje træk

Udfordringen bunder i fodarbejdet. Partierne er simpelthen ikke i stand til at rekruttere nok kvinder. Institut for Menneskerettigheder anbefaler en mere systematisk indsats. Det kan f.eks. være ved at vedtage en ligestillings- og mangfoldighedspolitik og arbejde med konkrete indsatser som mentorordninger og rollemodeller. Morten Emmerik Wøldike peger også på, at man i partierne kan overveje redskaber, som konkret skaber ligestilling, såsom flettereglen, hvor der skiftevis står en kvinde og en mand på stemmesedlerne.

»Den ligger meget hos partierne. De bestemmer, hvem der skal opstilles. Her er det vigtigt, der også er interesserede kvinder, og det peger tilbage på det at kunne rekruttere bredt.«

Og det bider sig selv i halen, for hvis der ikke er kvinder på topposterne i politik, er der heller ikke rollemodeller at spejle sig i, og som gør det attraktivt.

Er det så for sent at tage højde for kønssammensætningen, når stemmerne er afgivet og optalt? Nej, siger han.

»I forhold til det lange seje træk med at sikre, at der også står kvinder øverst og får adgang til topposterne, er det for sent. Men det er jo ikke forbudt også at have et blik på køn, når man skal fordele posterne.«

»Det er oplagt at have øje for at sætte et bredt repræsenteret hold i konstitueringen, og når man indgår aftaler, på samme måde som det er vigtigt, at en statsminister også skeler til det, når vedkommende sætter ministerholdet,« siger Morten Emmerik Wøldike og anerkender, at det selvfølgelig også handler om kompetencer, og om at det i mange tilfælde giver mening, at lederne sætter sig på de tunge poster.

Der peger han på, at der også er andre poster end borgmester- og rådmandsposterne, som er attraktive – såsom formandsposter i udvalg, som ved redaktionens deadline endnu ikke var afklaret i Aarhus.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen