Rådmand Jette Skives store omorganisering af Sundhed og Omsorg foregår ikke uden sværdslag. Arkivfoto

Rådmand Jette Skives store omorganisering af Sundhed og Omsorg foregår ikke uden sværdslag. Arkivfoto

Sammenbrud:

Medarbejdere forlader arbejdet med omorganisering af Sundhed og Omsorg

I et åbent brev til byrådet og borgmesteren kritiserer ti faglige organisationer processen med at omorganisere Sundhed og Omsorg

Samarbejdet mellem medarbejderne og ledelsen i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har lidt et alvorligt knæk og lader til at være på sammenbruddets rand.

I øjeblikket pågår et stort arbejde med en omorganisering af hele magistraten - et arbejde, som blev sat i gang efter Kongsgården-skandalen. I den forbindelse har byrådet oprettet en såkaldt "implementeringsstyregruppe" med deltagelse af repræsentanter for medarbejdere, pårørende, beboere og ældrerådet.

Men nu har samtlige medarbejdere forladt gruppen, fremgår det af et åbent brev fra hele ti faglige organisationer til byrådet og borgmesteren.

I brevet lader de forstå, at de ved oprettelsen af styregruppen var stillet reel indflydelse i udsigt, men at det ingenlunde har været tilfældet, selvom det ligger i navnet "styregruppe", at de involverede skulle være med til at styre processen sammen med ledelsen i Sundhed og Omsorg.

"På det første møde i styregruppen stod det klart, at hverken kommissorium eller arbejdsform svarede til, hvad man kan forvente af en styregruppe. Der var snarere tale om en slags følgegruppe, der kunne komme med gode råd og ikke meget andet. Det blev tydeligere frem til andet møde i styregruppen, hvor materialet var omfattende og kom i sidste øjeblik, uden at nogen andre end ledelsen havde haft indflydelse på fremgangsmåden," skriver fagforeningerne.

Det fik medarbejdernes repræsentanter til at forlade mødet, hvorefter man bad Sundheds- og Omsorgsudvalget definere, hvilken indflydelse medarbejderne skal have.

Svaret lød onsdag, at deltagerne i styregruppen kun er med for at bidrage med råd og idéer.

"Så er styregruppen efter medarbejdernes og organisationernes opfattelse heller ikke en styregruppe. Dermed er den også irrelevant. Den indflydelse, som medarbejderrepræsentanter blev stillet i udsigt, får de ikke," skriver man i det åbne brev til politikerne, som bliver opfordret til fremover at få styr på begreberne.

"Havde byrådet vedtaget, at det skulle have været en følgegruppe, ville medarbejderne ikke have sagt ja til at deltage. Nu er næsten hele omorganiseringen gennemført, og vi kan konstatere, at medarbejderne ikke har haft den store indflydelse på beslutningerne. Vi konstaterer, at man med 'reel indflydelse' mener noget ganske andet, end det medarbejderrepræsentanterne og de faglige organisationer har forestillet sig. Det tager vi til efterretning," slutter medarbejderne det åbne brev.

I en pressemeddelelse får medarbejderne opbakning fra Enhedslisten, der kalder det for en "bekymrende skueproces".

"Det er meget bekymrende, at chefgruppen i Sundhed og Omsorg ikke har levet op til det, som byrådet besluttede, nemlig at medarbejdernes repræsentanter skulle inddrages og have reel indflydelse på planerne om omorganisering af området."

ddp

Medarbejderne

De repræsentanter, som forlod styregruppen, repræsenterer 6-7.000 medarbejdere i Sundhed og Omsorg, hvoraf en stor del muligvis skal tage del i en stor omrokering.

De ti fagforeninger, som står bag det åbne brev, er:

  • Dansk Sygeplejeråd
  • Danske fysioterapeuter
  • Ergoterapeutforeningen
  • Akademikerne
  • DJØF
  • Dansk Magisterforening
  • HK Østjylland
  • Kost og Ernæringsforbundet
  • Dansk Metal Østjylland, Brancheklubben for offentligt ansatte
  • FOA

Publiceret 05 March 2021 13:44