Der sker meget på Sydhavnen i Aarhus, og nu får kvarteret 250.000 kroner til nye projekter.

Der sker meget på Sydhavnen i Aarhus, og nu får kvarteret 250.000 kroner til nye projekter. Arkivfoto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix

Aarhus-kvarter modtager 250.000 kroner

Sydhavnskvarteret i Aarhus får en pulje penge, som skal gå til bylivs- og fællesskabsaktiviteter

En pulje på i første omgang 250.000 kommunale kroner skal hjælpe aktiviteter på vej, som skaber byliv og fællesskab i området, når corona-situationen igen tillader det, og som motiverer Sydhavnskvarterets eksisterende og kommende aktører samt øvrige interessenter til at involverer sig i områdets udvikling.

Sådan lyder det indledningsvis i en pressemeddelelse fra Teknik og Miljø om den bylivspulje, der skal skabe forandringer på sydhavnen i Aarhus.

”Bylivspuljen skal sikre, at det bæredygtige byliv i Sydhavnskvarteret kan blomstre både før, under og efter udviklingen af området,” siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, i pressemeddelelsen.

Bydelsforeningen foretager en tværfaglig vurdering og prioritering af de indkomne ansøgninger og indstiller på den baggrund anbefaling om bevilling eller afslag til Aarhus Kommune.

Foreningen prioriterer bylivsaktiviteter, som styrker byrådets vision for området, som den tager sig ud i Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret. Det gælder eksempelvis fællesskabsorienterede initiativer, som bidrager til Sydhavnskvarteret som et sted i byen, der inddrager og drager omsorg for de socialt udsatte. Aktiviteter, der udvikler Sydhavnskvarteret som et levende erhvervsøkosystem. Og aktiviteter, der skaber kunst og kulturproduktion i det offentlige rum og giver mulighed for bevægelse i byrummet, oplyses det i pressemeddelelsen.

”Bylivspuljen skal understøtte og videreudvikle det allerede mangfoldige byliv, der findes i Sydhavnskvarteret. Vores ambition er, at vi i Bydelsforeningen og med Bylivspuljen kan bidrage til, at Sydhavnskvarteret i fremtiden kan stå endnu stærkere i bybilledet som et helt særligt sted i Aarhus,” siger Sarah Jarsbo, der er forkvinde for Bydelsforeningen, i pressemeddelelsen.

I udviklingen af Sydhavnskvarteret arbejdes der både med midlertidige og mere permanente initiativer, som alle skal spille ind i delstrategierne for Sydhavnskvarteret samt de tilknyttede verdensmål, der er bæredygtige byer og lokalsamfund, mindre ulighed, stop sult samt sundhed og trivsel.

Deadline for ansøgning til bylivspuljen er mandag 12. april klokken 15.00.

Det er forventningen, at der kommer en eller flere puljer senere, men Aarhus Kommune afventer udviklingen af corona-situationen, før der meldes ud om flere puljerunder, oplyses det i pressemeddelelsen

jwh

Publiceret 05 March 2021 20:05