Foto: Google Maps

Foto: Google Maps

Nu skal et af byens mest trafikerede kryds forbedres

Arbejde på ringgade-krydset ved Søren Frichs Vej kan snart påbegyndes

For at forbedre fremmekommeligheden på Ringgaden skal der ske en ombygning af krydset ved Søren Frichs Vej.

Det har Magistraten mandag nikket ja til, oplyser kommunen i en pressemedddelelse.

Magistraten behandlede et forslag fra Teknik og Miljø om en række projekter på Ringgaden, som skal øge fremkommeligheden for trafikanterne.

"Vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre det så smidigt og enkelt som muligt for trafikanterne at køre på Ringgaden. Vi kan ikke nøjes med at justere forholdene et sted, for det vil få konsekvenser andre steder på Ringgaden. Jeg tror på, at vi med denne række af tiltag vil lykkes med at forbedre trafikafviklingen og dermed fremkommeligheden på Ringgaden som helhed," siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø.

I krydset ved Ringgaden og Søren Frichs Vej skal der blandt andet etableres et ekstra venstresvingsspor fra den vestlige del af Søren Frichs Vej for trafikanterne, der skal mod nord på Ringgaden. Ændringerne i krydset betyder også, elever fra Godsbane-området og Trianglen til Læssøesgades Skole får forbedret deres skolevej.

Endelig etableres nyt styresystem til signalerne i krydset, så der kan ske optimal samordning imellem alle signalanlæggene på Ringgaden.

Der er udarbejdet en bruttoliste på i alt 12 forslag til forbedringer på Ringgaden. Overordnet er der fokus på at få udskiftet styresystemerne samt at få etableret en bedre overvågning af trafikken i en række kryds, så der bliver bedre mulighed for at samordne signalerne, hvilket skaber et bedre flow i trafikken på Ringgaden.

Der er desuden forslag om at lave længere svingbaner flere steder, for eksempel på Ringgaden til Langelandsgade mod Aarhus C og forslag om at opgradere fodgængerfelterne i flere af krydsene, så tilgængeligheden bliver bedre.

Der er dog ikke økonomi til at gennemføre alle de 12 forslag nu, hvorfor nogle af dem er foreslået udsat.

Hvornår arbejdet påbegyndes, og hvor længe det vil tage, er endnu ikke meldt ud.

Forbedringen af det befærdede kryds er et blandt mange projekter for Ringgaden. Illustration: Aarhus Kommune

Forbedringen af det befærdede kryds er et blandt mange projekter for Ringgaden. Illustration: Aarhus Kommune

ddp

Om arbejdet

Om arbejdet

Byrådet vedtog i august 2016 en indstilling om udbygning af Vestre Ringgade og Søndre Ringgade til seks spor. Der blev via MOVE-puljen afsat 38 mio. kr. til formålet.

Udbygningen er gennemført nord for Silkeborgvej samt på den østlige del af Ringgaden, mellem Silkeborgvej og Søren Frichs Vej. På grund af tekniske udfordringer blev udbygningen af den vestlige del af Ringgaden samt krydset med Søren Frichs Vej udsat til en efterfølgende etape 2, som man nu er klar til at gå i gang med.

Publiceret 22 February 2021 17:31