I dag er den nordlige og sydlige del af Brabrand adskilt af banelegemt, og kun Truevej forbinder de to områder. En ny bro skal skabe endnu et forbindelsesled. Illustration: Metin Aydin

I dag er den nordlige og sydlige del af Brabrand adskilt af banelegemt, og kun Truevej forbinder de to områder. En ny bro skal skabe endnu et forbindelsesled. Illustration: Metin Aydin

Politisk flertal vil koble Brabrand sammen med bro

Prisen på en bro over banelegemet er endnu uvis, men et flertal i byrådet er klar til at finde en løsning

I hele otte år Per Falk Bredgaard, beboer i Helenelyst i den nordlige del af Brabrand, kæmpet for, at der skulle skabes forbindelse mellem Helenelyst og Brabrand ned mod søen.

Kampen har båret frugt, og nu er der for alvor skred i sagerne.

I et forslag til byrådet fremsat af S, V, K og RV nævnes Per Falk Bredgaard med navn som ophavsmand til forslaget, der altså nu er et flertal for.

Partierne kræver, at mulighederne for en broforbindelse mellem Helenlyst/Høiriisparken/JAKA-grunden og Brabrand skal undersøges. Særligt økonomien i et sådant projekt skal afklares, fremgår det af forslaget, der skal behandles på byrådsmødet 24. januar.

Området nord for, hvor der i øjeblikket i stor stil bygges boliger, og syd for jernbanen er i dag kun forbundet via Truevej, men ifølge partierne er det oplagt at bygge en gang/cykel-bro over banelegemet.

Partierne henviser til arkitekt Metin Aydin, der allerede har udarbejdet illustrationer af, hvordan en sådan bro kan se ud.

Ifølge forslaget kan en 50 meter lang bro laves i træ, så prisen på projektet ikke bliver for voldsom.

"Det er et spændende og berettiget projekt. Det er tydeligt, at den del af Brabrand mangler at blive bundet sammen, og derfor er der behov for en løsning," sagde rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), kort før årsskiftet til lokalmediet Vores Brabrand.

Når det er undersøgt, hvad en broløsning vil koste, skal byrådet ifølge beslutningsforslaget tage stilling til, om man vil afsætte penge til projektet.

Illustration: Metin Aydin

Illustration: Metin Aydin

ddp

Publiceret 19 February 2021 17:18