Nyindrettede udendørsarealer og ’flere øjne’ på gaden kan mindske kriminaliteten i udsatte boligområder. Der er dog risiko for, at koncentrationen af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd flyttes til andre og mere øde steder i boligområdet. Det er derfor vigtigt, at man arbejder helhedsorienteret, med både fysiske omdannelser og en boligsocial indsats. Billedet viser en af de renoverede blokke i Rosenhøj i Viby Syd. Foto: Signe Rudå, BUILD.

Nyindrettede udendørsarealer og ’flere øjne’ på gaden kan mindske kriminaliteten i udsatte boligområder. Der er dog risiko for, at koncentrationen af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd flyttes til andre og mere øde steder i boligområdet. Det er derfor vigtigt, at man arbejder helhedsorienteret, med både fysiske omdannelser og en boligsocial indsats. Billedet viser en af de renoverede blokke i Rosenhøj i Viby Syd. Foto: Signe Rudå, BUILD.

Udsat boligområde: Det er blevet mere trygt at bo i Rosenhøj

Undersøgelser viser, at fysiske forandringer i udsatte boligområder kan være effektfuldt, og her har Rosenhøj i Viby været forsøgskanin

samfund Tryggere beboere og bedre omdømme er nogle af de positive resultater, som kan ses efter, at Rosenhøj i Aarhus Syd er blevet fornyet og omdannet.

Renoverede facader, mere lys på stisystemer, beskæring af tæt beplantning samt nye vinduer og altaner i boligblokke med lukkede gavle. Det er blot nogle af de forandringer, der er sket i boligområderne Rosenhøj i Viby og Egedalsvænge i Kokkedal i Nordsjælland. Og det har skabt mere trygge beboere.

Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget af forskere på Build, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet. Resultaterne af undersøgelsen, der er støttet af Det Kriminalpræventive Råd, er samlet i en rapport, hvor der er lavet en undersøgelse af at styrke beboernes tryghed og forebygge kriminalitet.

Rapporten tager afsæt i kriminalpræventive og tryghedsskabende anbefalinger og bygger på observationer og interviews med beboere og andre nøglepersoner i de to områder. Undersøgelsen viser, at størstedelen af beboerne oplever, at det er blevet mere attraktivt og trygt at bo i begge områder.

"Overordnet er boligområderne blevet langt mere attraktive, og nye beboergrupper er kommet til, så rapporten peger på, at man kan komme et godt stykke vej uden at rive hele områder ned og tvangsflytte beboere," siger seniorforsker Helle Nørgaard, Build, Aalborg Universitet, ifølge en pressemeddelelse.

Isoleret

Det er en udfordring på landsplan, at mange udsatte boligområder ligger isoleret. Derfor planlægger man flere steder at placere nye funktioner, som eksempelvis daginstitutioner, butikker eller kontorer for at integrere boligområderne med den omkringliggende by i håbet om, at det vil trække flere mennesker til.

"Undersøgelsen af Rosenhøj viser, at man bør være opmærksom på, hvor disse funktioner og institutioner placeres, for hvis man koncentrerer det hele i enkelte områder, kan det efterlade andre områder øde og forladte og dermed øge risikoen for kriminalitet og utryghedsskabende adfærd," siger Helle Nørgaard.

Projektet er gennemført med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd. Om undersøgelsens resultat siger specialkonsulent og ekspert i udsatte boligområder Hans Peter de Place fra Det Kriminalpræventive Råd, ifølge pressemeddelelsen:

"Undersøgelsen bekræfter os i, at når almindelige mennesker færdes i et boligområde, vil der være en naturlig overvågning, som er et vigtigt redskab til at skabe mere tryghed. Vi kan også se, at åbne og indbydende udearealer med god belysning giver beboerne større tryghed – det er vigtige pointer, der forhåbentlig kan give inspiration til andre udsatte boligområder rundt om i landet."

mj

Publiceret 22 January 2021 13:30