Vil man sikre sig, at man ikke får en p-bøde i vinduesviskeren, bør man kun parkere, hvor de blå P-skilte markerer, at det er tilladt.

Vil man sikre sig, at man ikke får en p-bøde i vinduesviskeren, bør man kun parkere, hvor de blå P-skilte markerer, at det er tilladt. Illustration: Aarhus Kommune

Nye P-regler i Marselisskovene

Parkerede biler i vejsiden i Marselisskovene giver problemer

Marselisskovene er et yndet udflugtsmål, især i denne tid hvor coronaen sætter begrænsninger for, hvad vi kan gøre i vores fritid. Mange vælger at tage bilen i skoven, og det giver flere steder problemer med fremkommeligheden, fordi de parkerede biler i vejsiden indsnævrer vejbanen.

Især busser og udrykningskøretøjer har svært ved at passere, når der særligt i weekenden er stort pres på skovene, oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Der findes desuden flere store gamle træer langs vejene, og nu hvor søgningen til Dyrehaven er blevet større end nogensinde, kan træerne ikke bære presset/sliddet i området. Det er derfor nødvendigt at begrænse parkering, hvis træerne skal bevares så længe som muligt, lyder det fra kommunen, der har indført parkeringsforbud fra Varna Palæet til Blommehaven og i stedet henviser til de steder i skoven, hvor parkering er tilladt.

"De nye p-regler kræver, at bilisterne er opmærksomme på, at de kører ind i en parkeringsforbud-zone, når de kører ind i skovene. Derfor er det vigtigt, at man orienterer sig og kun parkerer dér, hvor det er tilladt, og det er vist med P-skilte. Det er vigtigt at læse skiltene, for er P suppleret med INFO og en undertavle med de kendte symboler for parkeringsforbud, så må man altså ikke parkere der," fortæller afdelingsleder i Teknik og Miljø, Joshua Krogager.

I første omgang er der opsat supplerende afspærring de fleste steder, hvor parkeringen giver trafikale udfordringer, eller hvor parkeringen foregår ovenpå trærødderne. Der opsættes også ekstra informationsskilte.

De eksisterende parkeringspladser inde i skoven er blevet synliggjort med blå P-skilte, og der udlægges træstammer langs Dyrehaven for at hindre parkering, som skader trærødderne. Endelig sættes der i en overgangsperiode informationsskilte op, der skal oplyse om, at der er nye p-regler i skovene.

Publiceret 21 January 2021 09:20