Jens Ove Sørensen har udstykket grunden, hvor den nye regnvandssø er blevet til efter over tre års ventetid.

Jens Ove Sørensen har udstykket grunden, hvor den nye regnvandssø er blevet til efter over tre års ventetid. Foto: Jesper Gundorph

Ny regnvandssø baner vej for stort boligkvarter

55 nye boliger og et fælleshus venter kun på godkendelse af lokalplan, efter regnvandssø er klar

Af
Jesper Gundorph

Nye boliger Efter nogle bump på vejen er regnvandssøen på Tåstrupvej mellem Harlev og Tåstrup endelig ved at være færdig.

"Det har taget tre år og fire måneder at få alle godkendelser igennem. Hver enkel grundejer, som vandet fra regnvandssøen kommer til at passere, skulle give tilladelse til, at det vand, der kommer fra min jord, må løbe igennem deres grund, indtil det har udledning i Brabrandsøen," siger Jens Ove Sørensen, der udstykker grunden, hvor regnvandssøen er blevet til.

Efter den lange ventetid endte det med afslag fra to grundejere, som ikke ønskede, at vandet skulle passere deres grunde. I stedet er der nu fundet en anden løsning.

"Nu er der i stedet underboret fra regnvandssøen her til regnvandssøen i Gammel Harlev, der har udledningstilladelse til Brabrandsøen. Så kunne de lige så godt have sagt ja, for de får jo vandet alligevel," forklarer Jens Ove Sørensen.

Nye boliger

Den nye regnvandssø skal bane vejen for, at der kan komme nogle nye boliger og et fælleshus på Kirstinelund, som ligger i den sydlige ende af Harlev. Området er opkaldt efter gården, der allerede ligger på grunden, og som vil komme til at være et centralt hus i det nye område, hvor de andre huse vil blive bygget omkring.

"Jeg skal udstykke 55 boliger her, og så er der nabogrundene, hvor der også kommer en masse boliger," siger Jens Ove Sørensen om det projekt, der allerede er i gang på nabogrunden, hvor der ligeledes er nybyggeri i gang.

Nybyggeriet, der efter planen blandt andet kommer til at bestå af otte større villaer, nogle dobbelthuse og parcelhuse for resten, venter kun på en godkendelse af en lokalplan, og det kommer til at grænse Harlev fint af i den sydlige ende af byen, mener Jens Ove Sørensen.

Byggeriet på nabogrunden kommer også til at få glæde af den nye regnvandssø, da byggeriet sker på baggrund af en midlertidig godkendelse af en lokalplan, som først kunne godkendes endeligt, når der var en regnvandssø i nærheden. Det er der nu.

Klimasikring

En regnvandssø er et krav, der bliver stillet, når der skal bygges et nyt boligkvarter, da den har mange funktioner. Det er en teknisk løsning til opsamling af regnvand, som blandt andet fungerer som en del af klimasikringen i et område for at undgå oversvømmelse.

Hovedopgaven for den nye regnvandssø bliver at forsinke regnvand i at løbe ud i vandløb og desuden hjælpe med at aflaste kloakker.

Selvom der kun lader til at være positive ting ved at have en regnvandssø, har det ikke været lige til at få den.

"Det er ikke så enkelt at lave en regnvandssø, fordi der skal så mange godkendelser til. Man skal for eksempel først søge tilladelse fra kommunen til at bygge den udenfor lokalplanen, fordi den først kan blive godkendt, når der er en regnvandssø," forklarer Jens Ove Sørensen.

Fakta

Om regnvandssøen

  • Vandspejlet bliver cirka 2.760 m2 stort
  • Dybden svinger mellem 1-2 meter
  • Skrænten går fem meter ud for hver meter, den går ned

Publiceret 15 January 2021 06:30