Debat:

Ango Winther-citat er en bombe under det demokratiske system

"Undskyld, Ango," lyder det fra læserbrevsskribent

Af
Svend Åge Petersen

pensionist

Den 2. december blev Ango Winther af journalist Danni Paulsen fra Lokalavisen spurgt ind til hans meget besynderlige udtalelse i et interview den 20. november. En udtalelse, der har afstedkommet, at der er blevet rejst et såkaldt 10-dages forespørgsel til borgmesterkontoret. Ango kommer med en berigtigelse – synes han.

I den forbindelse må jeg også hellere komme med en berigtigelse: Undskyld Ango, af mit læserbrev i avisen 23. november kan det fremstå, som om jeg mener, du er en ynkelig person. Det mener jeg selvfølgelig ikke, jeg kender dig jo ikke en gang. Det, jeg mener er, at du er en ynkelig politiker. Så er det på plads.

Jeg køber bare ikke dine forblommede bortforklaringer, Ango. Hvis du mener, at det, du udtalte 20. november er blevet fejlciteret, har du haft små 14 dage til at reagere. Og alvoren af din fatale udtalelse burde i det mindste være gået op for dig, så snart du læste mit læserbrev eller så 10-dages forespørgslen, men du reagerede ikke og krævede ikke, at avisen bragte en berigtigelse. Hvorfor?

Og så må du altså undskylde, Ango, men jeg har lidt svært ved at se forskel på at love en bygherre noget og "sende et signal", som du nu kalder det. Vi må håbe, at borgmesterkontorets jurister er dygtigere end mig.

Desværre tror jeg slet ikke, at alvoren i dine udtalelser er gået op for dig. Det, du siger, er i realiteten en bombe under det demokratiske system med borgerinddragelse og høringsprocesser. Hvad der måtte fremkomme af velunderbyggede argumenter fra borgerne i høringsprocessen er ligegyldigt, da du jo har sendt det signal til bygherren, at Socialdemokratiet går ind for projektet, før sagen er blevet besluttet i byrådssalen. Det kalder jeg at love bygherren noget, og det kalder jeg at undergrave de demokratiske processer. Så snart du har sendt dit signal, er sagen afgjort. Den er helt gal, Ango. Er du blevet en ny enevældig bykonge?

Denne måde at agere på kan få uhyrlige konsekvenser, som vi for eksempel ser det i sagen om Rolighedsvej 16A. Kong Ango støtter af uransagelige grunde bygherrens ønsker om at udstykke grunden. Vi har aldrig kunnet få en planmæssig begrundelse for omgåelsen af den eksisterende lokalplans bestemmelser om, at grunden ikke kan udstykkes af hensyn til områdets bevaringsværdi, kulturhistorie, naboer og vejadgang. Vi har heller aldrig fået en politisk begrundelse for, hvorfor disse hensyn nu skal omgås.

Så er det, at jeg spørger mig selv: Da Ango som næstformand for Teknisk Udvalg og socialdemokrat fremlagde sagen for den socialdemokratiske byrådsgruppe, hvad fortalte han så? Fortalte han for eksempel:

1. at den på mange punkter omgår de rammer for byudvikling, som står i Kommuneplan 2017?

2. at den på nogle meget ømtålige punkter strider imod den lokalplan, som hans partifælle, Kristian Würtz, udarbejdede som rådmand på området i 2017?

3. at den går stik imod det byrådsflertal, der besluttede lokalplan 1013 i 2017?

4. at man for at kunne omgå lokalplanens bestemmelser blev nødt til at lave en særskilt lokalplan for matriklen. Noget aldrig før set i kommunen, og som kan få besynderlige konsekvenser, hvis denne fremgangsmåde bliver præcedensskabende?

5. at rigtig mange borgere er harme over denne omgåelse?

Jeg ved det selvfølgelig ikke, men tror det ikke. Havde Ango fremlagt disse problemstillinger for gruppen, tror jeg ikke, borgmesteren fra byrådets talerstol ville have sagt, at der var tale om "en simpel og lille byggesag", hvorved han desværre kom til at stå i et lidet flatterende lys. Kan den socialdemokratiske byrådsgruppe have tillid til Ango i denne sag?

Denne problematik gør Angos 'senden signaler' til bygherrer endnu mere problematisk.

Publiceret 04 December 2020 18:18