For få elever søger til Aarhus Gymnasium i det centrale Aarhus, og derfor foreslår udvalg, at regionsrådet indstiller gymnasiet til lukning.

For få elever søger til Aarhus Gymnasium i det centrale Aarhus, og derfor foreslår udvalg, at regionsrådet indstiller gymnasiet til lukning. Foto: Christian Lykking

Vil lukke gymnasie i Aarhus

Udvalg foreslår regionsrådet, at STX-linjen på Aarhus Gymnasium i Aarhus C indstilles til lukning på grund af manglende elevgrundlag

Når regionsrådet i Region Midtjylland mødes 16. december, skal det blandt andet diskutere, om STX-linjen på Aarhus Gymnasium i Aarhus C skal lukkes. Det er resultatet af et møde, som Udvalg for Regional Udvikling hos Region Midtjylland mandag har haft, oplyses det i en pressemeddelelse.

Her drøftede udvalget kapacitetsfastsættelse på gymnasieområdet for 2021-2022, som blandt andet skete med henblik på at minimere tvangsflytning af elever i Østjylland. Det er på den baggrund, at udvalget nu foreslår, at regionsrådet indstiller STX-linjen på Aarhus Gymnasium i Aarhus C til lukning.

Aarhus Gymnasium liger på Dollerupvej i Aarhus C. For andet år i træk har det ikke kunnet tiltrække et elevgrundlag, der sikrer et fagligt bæredygtigt gymnasium, lyder det blandt andet fra udvalget i pressemeddelelsen. Derfor foreslås det altså, at regionsrådet i sin indstilling til Undervisningsministeriet sætter kapaciteten til nul i det kommende skoleår. Hvis regionsrådet er enig i udvalgets forslag, bliver indstillingen sendt videre til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

"Det afgørende er, at de unge i regionen har gymnasietilbud af høj kvalitet. Vi skal ikke bevare institutioner, hvis der ikke er nok elever til at opretholde den kvalitet. Det er bl.a. det, som er blevet drøftet indgående og længe i denne sag, og som jeg også har drøftet med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Nu er sagen så behandlet i vores Udvalg for Regional Udvikling, og sagen behandles i løbet af december, først i forretningsudvalget og til sidst i regionsrådet," siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Vil øge kapaciteten på andre gymnasier

Aarhus Gymnasium blev oprettet, da Aarhus Tech i oktober 2018 fusionerede med Langkær Gymnasium i Tilst. Aarhus Tech har siden valgt at opretholde tilbuddet på trods af en lav søgning til gymnasiet siden fusionen.

"Det er ikke lykkedes for Aarhus Tech at skabe et tilbud, som de gymnasiesøgende har taget til sig. Det må vi tage bestik af, hvis vi skal undgå at flytte elever til et tilbud, de ikke har ønsket. Det er ikke nogen nem beslutning, men det er en nødvendig beslutning," siger Jørgen Nørby (V), der er formand for Udvalg for Regional Udvikling, i pressemeddelelsen.

Udvalget for Regional Udvikling understreger, at der fortsat skal være en stram kapacitetsstyring på et antal gymnasier i Østjylland for at understøtte et tilstrækkeligt elevgrundlag på Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium i Tilst. Udvalget indstiller, at kapaciteten på Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium sættes op med én klasse i forhold til indeværende års kapacitet. For de øvrige gymnasier fastholdes den nuværende kapacitet, fremgår det af pressemeddelelsen.

jwh

Publiceret 01 December 2020 07:34