Der skal plantes hele 74.000 træer og buske. Modelfoto:

Der skal plantes hele 74.000 træer og buske. Modelfoto: Adobe Stock

Blomsterkæde planter kæmpe folkeskov i Aarhus

En stor folkeskov skal plantes ved Geding i det nordvestlige Aarhus

I foråret 2021 begynder arbejdet med at plante en stor skov ved Geding i Aarhus.

Det er blomsterkæden Interflora, som har besluttet at plante tre såkaldte folkeskov i Danmark, og den ene skal altså plantes i Aarhus.

Folkeskoven bliver plantet i Geding Skov på Naturstyrelsens arealer, og den skal skabe rekreative områder og medvirke til at sikre fremtidens drikkevand, styrke biodiversiteten og reducere CO2, skriver Interflora i en pressemeddelelse.

"Ved at plante en folkeskov nær Aarhus kan vi og vores kunder medvirke til at sikre fremtidens grundvand og det rene drikkevand samt skabe flere levesteder til planter og dyr. Og så giver det jo også aarhusianerne en mulighed for selv at tage ud og opleve naturområder, som de selv har været med til at skabe gennem blomsterbuketter og gavehilsner sendt gennem Interflora," siger Søren Flemming Larsen, direktør hos Interflora Danmark.

I samme område har Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Naturstyrelsen opkøbt store arealer for at rejse skov, og Skovrider i Naturstyrelsen Søhøjlandet, Søren Hald, er glad for Interflora-projektet.

"Vi har udformet folkeskoven således, at blomstrende skovbryn kommer til at bugte sig op og ned ad bakkedraget omkring Geding og fremhæve de markante terrænforskelle og de storslåede udsigter. Samtidig bidrager folkeskoven til, at Geding Skov vokser sammen med Geding Sø og Kasted Mose, så der dannes et stort sammenhængende og meget varieret skov- og naturområde mellem Tilst, Geding og Kasted, og dermed nye muligheder for naturen og friluftslivet."

Folkeskoven ved Aarhus, som får status som fredsskov, bliver plantet i samarbejde med den Risskov-baserede organisation Growing Trees Network Foundation og Naturstyrelsen. Det er Naturstyrelsen, der har forestået planlægningen af den nye folkeskov. Ligeledes kommer styrelsen til at stå for plantningen af de mange træer og den løbende forvaltning af skoven.

dp

Fakta om projektet

  • Folkeskoven i Geding Skov bliver en statsskov.
  • Der plantes 74.000 træer og hjemmehørende buske
  • Interfloras to andre folkeskove skal plantes ved Frederikshavn og Slangerup

Publiceret 01 December 2020 16:14