Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Debat:

Stop planerne om øget hastighed på motorvejen

Af
Gunnar Boye Olesen (politisk koordinator for VedvarendeEnergi)

Thomas Medom og Liv Gro Jensen (SF Aarhus)

Else Mikél Jensen og Søren Egge Rasmussen (EL Aarhus)

Vejdirektoratet planlægger at sætte hastigheden på Djurslandmotorvejen op til 130 km/timem på de 12 kilometer mellem Lisbjerg og Løgten.

For at bilisterne kan spare højst et minut, skal naboerne nu belastes med ekstra støj og forurening, mens klimaet skal belastes med 40 procent ekstra CO2. Samtidig vil luftforureningen stige - eksempelvis øges bilernes NOx-forurening med 50 procent, når hastigheden øges fra 110 til 130 km/timen. NOx er en gas, der giver syreregn, danner smog med mere.

Og der er mange naboer, som bliver generet - både i Lystrup, Hjortshøj og i de nye bebyggelser i Skejby og Nye. En del er allerede generet af støjen fra motorvejen, og med den højere hastighed bliver det værre.

Det er synd og skam, at både de eksisterende beboere og de gode ideer om at udbygge Aarhus langs letbanen nu skal generes af ekstra larm og forurening fra motorvejen. Samtidig kan det ikke være rigtigt, at vi i 2020 skal øge klimabelastningen fra en motorvej, hvor gevinsten er så minimal, samtidig med at et stort flertal i Folketinget har vedtaget,at vi skal reducere CO2-udledningerne væsentligt.

Derfor opfordrer vi til, at Vejdirektoratet straks stopper planerne om at øge hastigheden på Djurslandmotorvejen, og vi beder alle, som er enige, om skrive under på en fælles henvendelse på Skrivunder.net. Vi håber, mange vil være med.

Publiceret 30 November 2020 17:36