Kristian Würtz (S) vil blandt andet afsætte penge til flere medarbejdere, opkvalificering og flere ledere på Kilebo, som skal deles i to enheder. Arkivfoto: Danni Paulsen

Kristian Würtz (S) vil blandt andet afsætte penge til flere medarbejdere, opkvalificering og flere ledere på Kilebo, som skal deles i to enheder. Arkivfoto: Danni Paulsen

Kilebo-skandalen:

Nu vil rådmand dele bosted op og tilføre flere penge

"Kilebo har brug for en ny start," siger rådmand Kristian Würtz (S)

Aarhus Kommune er nu klar med en plan for fremtiden på Kilebo, efter Lokalavisen Aarhus har afdækket flere alvorlige problemer på Tilst-bostedet for handicappede unge.

I en pressemeddelelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse oplyser rådmand Kristian Würtz nu, at flere initiativer bliver iværksat.

Først og fremmest lægger han op til, at Kilebo skal opdeles i to selvstændige enheder. Herudover skal der tilføres flere ressourcer, mere nærværende ledelse, faglig kompetenceudvikling og øget inddragelse af de pårørende, lyder det i pressemeddelelsen.

Kommunen har efter Lokalavisen Aarhus' afsløringer om flere beboeres voldsomme mistrivsel, voldsanmeldelse af en medarbejder, problematiske magtanvendelser, pårørende-frustration, anonyme medarbejder-indberetninger, ledelsesafgange og meget mere hen over sommeren og efteråret sat gang i en række tiltag, som skulle forbedre forholdene.

Det står imidlertid klart, at disse tiltag ikke slår til.

"Der er en række generelle og mere omfattende udfordringer i Kilebo. Stor personalegennemstrømning, højt sygefravær og tilsvarende hyppigt brug af vikarer er forhold, som mere eller mindre har præget bostedet siden etableringen i 2015, og som har påvirket indsatsen, arbejdsmiljøet og samarbejdet med de pårørende i en uhensigtsmæssig retning," skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Forvaltningen har blandt andet konkluderet, at beboerne har så omfattende et støttebehov, at det "udfordrer såvel den faglige kvalitet som ledelsesopgaven". Derudover har man slået fast, at sammensætningen af beboere i nogle af husene ikke matcher tilbuddets fysiske rammer.

"Der er ingen tvivl om, at Kilebo ikke lever godt nok op til den faglige kvalitet, der skal sikre den nødvendige tryghed, trivsel og udvikling for beboerne. Vi er i gang med at forbedre forholdene, men analysen viser med tydelighed, at der er behov for langt mere omfattende og gennemgribende tiltag end først antaget," siger rådmand Kristian Würtz.

Rådmanden mener, at en opdeling i to selvstændige enheder med hver sin målgruppe og egen ledelse giver mulighed for en øget specialisering af det enkelte tilbud til gavn for beboerne.

"Kilebo har brug for en ny start, hvis vi skal lykkes med at skabe de nødvendige forandringer. Men vi må ikke glemme, at bostedet er beboernes hjem. Trods udfordringer er der også ting, som fungerer godt, og som er vigtige at bygge videre på. Det balanceforhold skal vi understøtte med den nye organisering og have øje for i det fremadrettede arbejde med at udvikle de to nye tilbud," siger Kristian Würtz.

Han er nu klar til at afsætte flere penge til bostedet.

"Midler fra dette års budgetforlig gør, at vi både kan sikre en opnormering i antallet af medarbejdere, iværksætte en faglige kompetenceudvikling af hele personalegruppen og tilføre flere lederressourcer. De ekstra ressourcer skal også bruges til at styrke en fælles kultur og tydelige værdier i forhold til samarbejdet med de pårørende og tilgangen til beboerne. Et arbejde som de pårørende giver udtryk for, at de gerne vil involveres i. Det glæder jeg mig over. De pårørende er dem, der kender deres kære allerbedst. Derfor er de vigtige samarbejdspartnere for os, og vi skal blive bedre til at inddrage dem i dagligdagen og gøre brug af deres viden og ressourcer til gavn for beboernes trivsel, tryghed og udvikling," slutter Würtz.

Pårørende og personale er onsdag blevet informeret om planen, som nu blivet sendt i høring i MED-systemet og hos de faglige organisationer, Autismeforeningen og LEV, inden der træffes en endelig beslutning. Den formelle godkendelse af de to nye tilbud ligger hos Socialtilsyn Midt.

Arbejdet med at rekruttere mere personale og ledelse til Kilebo er i gang, oplyser forvaltningen.

dp

Kilebo-sagen er ikke ovre:

Hele sagen om Kilebo startede med historien om 23-årige Sebastian, som har infantil autisme. En anonym indberetning fra en medarbejder anklagede blandt andet en mandlig medarbejder for at begå voldelige overgreb på Sebastian. I indberetningen blev ledelsen samtidig anklaget for at vende det døve øre til trod adskillige henvendelser om overgrebene.

Den anklagede medarbejder er ifølge kommunen hjemsendt, og sagen er meldt til politiet. Kommunen har ikke villet udtale sig om den pågældende medarbejder, mens politiefterforskningen pågår, og politiet har ikke villet udtale sig om en igangværende efterforskning.

Publiceret 25 November 2020 15:54