Oplandsudvalget er blevet forlænget til foråret til glæde for fællesrådsformænd i oplandet

Oplandsudvalget er blevet forlænget til foråret til glæde for fællesrådsformænd i oplandet

Oplandsudvalg forlænget til foråret: Fællesrådsformænd er optimistiske

Oplandet må vente lidt endnu, før Oplandsudvalget kommer med deres implentérbare anbefalinger til byrådet, som de er blevet nedsat til. Det er kun en positiv ting, mener fællesrådsformænd

Af
Jesper Gundorph

Oplandsudvalget En stor del af samfundet blev sat på pause, da corona-nedlukningen trådte i kraft i foråret. Det samme blev Oplandsudvalget, der i oktober 2019 blev nedsat som et midlertidigt udvalg gældende for et år. Det har været præget af et forsamlingsforbud, som har gjort det svært at mødes med fællesrådene i oplandet.

Året er nu gået, men Oplandsudvalget er blevet forlænget, da det står foran yderligere flere måneder, før arbejdet er fuldført, og man er klar til at komme med 'implementérbare anbefalinger til, hvordan man kan understøtte oplandet' til Aarhus Byråd, som udvalgets opgave beskrives på dets hjemmeside.

"Vi er langt fra færdige endnu. Det bliver vi formentlig først engang i marts eller april," fortæller formanden for Oplandsudvalget, Ango Winther (S).

Udvalg på besøg

Udvalgets seneste besøg var i Hjortshøj og Tranbjerg, som det besøgte 8. og 10. september, hvor der blev sat fokus på kultur- og fritidstilbud i oplandsområderne.

"Det var to gode besøg, som var vidt forskellige. I Tranbjerg var aktiviteterne mere spredt rundt i landsbyen, mens det i Hjortshøj var mere samlet," fortæller Ango Winther.

Der blev samlet op på besøgene med et møde i Tranbjerg 20. oktober, hvor Oplandsudvalget havde inviteret lokale repræsentanter fra Hjortshøj og Tranbjerg, og det er noget, der glæder fællesrådsformanden i Tranbjerg, Jørgen Halle.

"Jeg føler absolut, at de var lydhøre. De gav udtryk for, at de fik noget ud af vores møde, og jeg føler, at de forstod, hvad vi går og laver i Tranbjerg."

Syd håber på mere dialog

Hos Solbjerg Fællesråd, ligeledes syd for Aarhus, er formand Brian Jonassen også optimistisk omkring Oplandsudvalget.

"Vi har været meget positive, og jeg synes også, at Oplandsudvalget har været italesat, når vi har snakket om forskellige emner lokalt," fortæller han og tilføjer, at han ikke regner med, at der kommer nogle umiddelbare fysiske resultater.

"Jeg forventer heller ikke, at vi kommer frem til noget, man kan sætte to streger under. Det er ikke fordi, jeg forventer, at der kommer en ny hal i alle oplandsbyerne. Jeg håber på, at det kan give nogle procedureændringer eller en ny måde at se hinanden på. Forståelse for hinanden, synes jeg, langt hen ad vejen er en grobund for et godt fremadrettet samarbejde," siger Brian Jonassen.

Vil kommunalvalg hjælpe?

Ib Jensen, der er formand for Sabro-Fårup Fællesråd vest for Aarhus, håber blot, at udvalget faktisk kommer i gang igen, og det ikke bliver sat på pause igen af coronavirussen.

Fællesrådsformanden er dog glad for, at man har valgt at forlænge Oplandsudvalget frem til foråret, og han glæder sig ved, at det kommer nærmere kommunalvalget, der løber af stablen i november næste år.

"I og med at Oplandsudvalget er forlænget frem til foråret, så kommer det jo nærmere kommunalvalget. Det giver altid byrådspolitikere en åbenbaring om, at der er noget, der hedder oplandet. Og fordelen ved det kan være, at der faktisk kommer noget mere fokus på Oplandsudvalgets arbejde," siger Ib Jensen.

Mere opmærksomhed på oplandet

I nord fortæller formanden for Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd og medlem af Oplandsudvalg, Flemming Larsen, at der på grund af forsamlingsforbuddet ganske naturligt er blevet aflyst møder mellem Oplandsudvalget og fællesrådene. Han ser dog frem til, at der igen kan komme gang i udvalget.

"Jeg har det store håb, at når Oplandsudvalget kommer i gang, at resultatet af vil være, at der kommer en større opmærksomhed omkring oplandet. Jeg er ikke blåøjet, men jeg tror, at Oplandsudvalget kan være med til at flytte noget af interessen til oplandet, og at det måske kan skabe nogle lidt større muligheder for, at der kan ske noget mere udvikling," siger han.

Fællesrådsformanden tilføjer, at han er glad for, at Oplandsudvalgets arbejde er blevet forlænget, og at det er en nødvendighed for at få mest muligt ud af det.

"Det er en helt naturlig måde at sikre, at udvalget kommer igennem dagsordenen og den plan, der er blevet lagt for udvalget, når man bliver nødt til at aflyse en række møder undervejs. Det kan man ikke synes andet end, at det er den rigtige måde at løse det på."

Fakta: Midlertidigt udvalg

§17, stk. 4, som Oplandsudvalget er nedsat under, er en reference til Styrelsesloven, der giver et byråd mulighed for at nedsætte særlige politiske udvalg til varetagelse af særlige opgaver eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner. Byrådet bestemmer udvalgets sammensætning og fastsætter regler for dets opgave.

Publiceret 20 November 2020 06:00