Foto: Aarhus Kommune

Foto: Aarhus Kommune

Debat:

Borgerne skal på banen i klimaindsatsen

Enhedslisten opfordrer til at borgerne giver deres besyv med i høringssvar

Af
Lone Norlander Smith

byrådsmedlem for Enhedslisten

Ved årets budgetforhandlinger gjorde vi i Enhedslisten meget ud af at få sikret penge nok til en robust klima-indsats i Aarhus. Det lykkedes i høj grad på mange områder. Men hvordan skal det føres ud i livet ? Det vil vi meget gerne have, at aarhusianerne giver deres besyv med om.

I driftsbudgettet er der årligt 30 mio. kr. til at udføre klima-handlingsplanen, og i investeringsplanen er der afsat 799 mio. kr. til dette. Desuden er der ca. 8 mio. kr. årligt til ’Grøn og ren by’, herunder 10.000 bytræer, nye grønne lommeparker i byens rum samt parker og grønne områder. Vi foreslog også penge til drikkevandsbeskyttelse, og der er nu afsat penge til, at vi kan sikre rent grundvand.

Flere penge til kollektiv trafik stillede vi også forslag om, blandt andet til Letbanens etape 2. Det fik vi med, samt en hel del mere, sådan at der i investeringsplanen samlet afsættes 882 mio. kr. over 10 år til kollektiv trafik. Det er blandt andet til udvidelse af Ringvejen med BRT-spor til eldrevne busser, der giver bedre og langt mere klimavenlig busdrift.

Cykelhandlingsplanen ville vi have penge til, så den kan gennemføres. Det fik vi i et vist omfang. Der er nemlig afsat 200 mio. kr. til investeringer i forbedring af mulighederne for cyklende og fodgængere. Og så foreslog vi 5 mio. kr. årligt til at sikre skole- og fritidsveje. Her er der afsat 77 mio. kr. over 10 år.

Med alt dette indeholdt i budgetforliget stempler Aarhus for alvor ind i kampen for at realisere Paris-aftalen. Det har Enhedslisten arbejdet for i mange år, og nu rykker det for alvor. Det er også nødvendigt, for byrådet har besluttet, at Aarhus skal være CO2-neutral i 2030, altså om kun 10 år.

Men hvordan skal alt dette gribes an? Det har borgerne i Aarhus lige nu en mulighed for at give deres mening til kende om. Der er nemlig offentlig høring om Aarhus Kommunes klimastrategi 2030 og om klimaplan 2021-2024 – med frist til 18. november. Vi vil opfordre alle til at give deres mening til kende ved at sende et høringssvar. Det gøres på Høringsportalen på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Enhedslistens byrådsgruppe ser budgetforliget som et historisk og tiltrængt løft af velfærd og klimaindsats i Aarhus. Vi skrev under, fordi vi tager ansvar for at opnå den bedst mulige prioritering af de midler, vi kan få indflydelse på. Men særligt på det sociale område venter der store udfordringer, som ikke blev løst. Det er vi godt klar over, og det har vi ikke lagt skjul på. Det samme mener også andre partier, som er med i forliget, så det vil vi sammen med dem holde fokus på.

Publiceret 13 November 2020 14:24