Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har modtaget et brev fra en række aarhusianske parter på børne- og ungeområdet, som er bekymret over håndteringen af covid-19.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har modtaget et brev fra en række aarhusianske parter på børne- og ungeområdet, som er bekymret over håndteringen af covid-19. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Aarhusianere sender bekymrende brev til minister:

"Det er mentalt udtrættende for børnene"

Rådmand Thomas Medom (SF) har sammen med en række centrale parter på børne- og ungeområdet i Aarhus sendt et brev til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil omkring håndteringen af covid-19

Pernille Rosenkrantz-Theil (S), børne- og undervisningsminister, har netop modtaget en direkte henvendelse fra Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, som sammen med en række aarhusianske parter på børne- og ungeområdet i et fælles brev opfordrer ministeren til at skabe større fleksibilitet i håndteringen af corona i dagtilbud og skoler.

Det oplyser Børn og Unge i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

I brevet, som er vedhæftet pressemeddelelsen, beskriver parterne hverdagen med covid-19 som usikker og opslidende for både børn, forældre, medarbejdere og ledere. Derfor ønsker afsenderne ministerens hjælp til en bredere vifte af greb, der kan justeres, når corona er kommet inden for døren, og medarbejdere og børn må sendes hjem. Det drejer sig blandt andet om at lempe time- og dokumentationskrav, udskyde frister for at sætte nye tiltag i værk og mulighed for at kunne afvige cirkulærer og reglementer.

”Arbejdet for at forhindre smitte og sikre en tryg hverdag koster utroligt mange kræfter lige nu. Forældre, ledere og medarbejdere knokler for at lykkes, men vi har brug for ministerens hjælp til at skabe mere fleksible rammer omkring børnene og de unge,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, i pressemeddelelsen.

Ekstra arbejdsopgaver

I brevet fremhæves det blandt andet, at rammerne lige nu gør det svært at holde niveauet i dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

"Børn, forældre, medarbejdere og ledere oplever i stigende grad, at det er mentalt udtrættende jo længere tid de skal leve med coronaretningslinjerne. Der er hele tiden usikkerhed om, hvornår man risikerer at blive sendt hjem til test, og uanset om man er smittet eller ej, så vil man være væk fra sit dagtilbud/skole/fritidstilbud og arbejdsplads i ca. en uge. Det betyder, at der hele tiden skal findes vikarer, og børnene oplever nye voksne oftere end normalt," står der i brevet, hvor der også lægges vægt på de ekstra opgaver, som coronasituationen medfører.

Ud over det mentale pres medfører corona ekstra arbejdsopgaver, som kommer oven i de almindelige driftsopgaver i dagtilbud, skoler og fritidstil-bud. Selvom der er ekstra ressourcer til rengøring og hygiejne, ændrer det ikke på, at der også er ekstra coronaopgaver for medarbejderne, som er en del af den almindelige hverdag i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Det er fx i aflevere- og hente-situationer, ekstra undervisning til elever, som er hjem-sendt til test.

I brevet understreges desuden nødvendigheden af langsigtede planer og flere frihedsgrader til de enkelte institutioner for at skabe forudsigelighed, tryghed og en kendt hverdag for børnene.

jwh

Fakta

De er afsendere på brevet, som børne- og ungeminister har modtaget.

• Thomas Medom, rådmand Børn og Unge Aarhus Kommune

• Cecilie Harrits, formand Skole og Forældre i Aarhus

• Sofie Bak Hansen, formand Aarhus Forældreorganisation

• Jesper Skorstengaard, formand Århus Lærerforening

• Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL, Århus

• Helle Mønster, formand Aarhus Skolelederforening

• Lene Syberg, formand Dagtilbudslederforeningen i Aarhus

• Ove Petersen, formand Lederforeningen for UngiAarhus

Publiceret 09 November 2020 08:38