Pressefoto

Forældre får stærkere stemme: Bedre mulighed for at udsætte skolestart i Aarhus

Forældre til aarhusianske børn får snart bedre muligheder for at udsætte deres barns skolestart. Aarhus Byråd lægger op til, at skoleledere fremover som udgangspunkt skal imødekomme forældrenes ønske om skubbe skolestarten i et år. Det oplyser Børn og Unge rådmand Thomas Medom i en pressemeddelelse.

”Forældre kender deres barn bedst, og derfor skal forældrene have en stærkere stemme, når der skal træffes beslutning om give et barn et ekstra år i børnehaven. Et ekstra år kan være med til at gøre børnene mere modne og klar til en god skolestart,” siger rådmanden, der står bag forslaget.

Alle børn kan efter folkeskoleloven få skolegangen udsat et år og dermed først optages i 0. klasse det år, hvor barnet fylder syv år. Beslutningen træffes af skolelederen på den lokale skole efter dialog med forældrene og efter en konkret, individuel vurdering, som både skole og dagtilbud inddrages i.

”Det er fantastisk vigtigt med god dialog mellem dagtilbud, skole og forældre om tidspunktet for skolestart. Børn er forskellige, ligesom synet på dem kan være, men det afgørende er her, at forældre som udgangspunkt vil få imødekommet deres ønsker. Jeg tror, at det vil skabe mindre konflikt, mere forståelse og færre bump på vejen til en bedre skolestart for børnene,” siger Thomas Medom

Autismeforeningen, ABA-foreningen og Aarhus Forældreorganisation bifalder og støtter forslaget med henvisning til "de mange positive effekter, en skolegangsudsættelse kan have for barnet". Det samme gør Århus Lærerforening og Skolelederforeningen, der anerkender forslagets intention og peger på vigtigheden af inddragelse af og dialog med det pædagogiske personale.

Magistraten har tiltrådt forslaget, der snarest bliver behandlet i byrådet.

jr

Fakta:

  • Andelen af børn i Aarhus Kommune, der starter senere i skole, er faldet fra 13,1 procent i 2010 til 6,2 procent i 2019.
  • Størstedelen af de skolegangsudsatte børn er født i årets sidste måneder

Kilde: Børn og Unge

Publiceret 03 November 2020 07:46