Fra venstre Jacob Nielsen, Kurt Olesen og Ene Fruergaard frygter, at en støjvold på den anden side af motorvejen vil kaste ekstra støj tilbage til Lemming, hvor de bor.

Fra venstre Jacob Nielsen, Kurt Olesen og Ene Fruergaard frygter, at en støjvold på den anden side af motorvejen vil kaste ekstra støj tilbage til Lemming, hvor de bor. Foto: Jeppe Rafn

”Vi bliver sorteper, hvis der kommer en støjvold”

I landsbyen Lemming er der bekymring for, at en støjvold i Stavtrup vil give endnu mere støj i Lemming

Af
Jeppe Rafn

Ønsket om en støjvold langs motorvejen i Stavtrup vækker ikke glæde i landsbyen Lemming, som ligger tæt på Århus Syd Motorvejen på den anden side af Stavtrup.

”Vi ønsker både for os og Stavtrup at få reduceret støjen fra motorvejen, men en støjvold på Stavtrup-siden vil presse støjen tilbage mod os og kun gøre det værre for os,” siger Ene Fruergaard, formand for Lemming Borgerforening.

Lemming Borgerforening er en nystartet forening, som blev etableret netop for at tage hånd om trafikale problemer og støjen fra motorvejen.

”Vi har i høj grad udfordringer med støj og synes ikke, vi kan opholde os mange steder udenfor. Vi åbner kun vinduer til nød, og folk kan ikke sælge deres huse,” fortæller Ene Fruergaard.

Umuligt at sælge hus

Flere husejere i Lemming har forgæves søgt at sælge deres hus. Det gælder blandt andre Kirsten og Kurt Olesen, der i tre år har forsøgt at sælge deres hus, men nu har givet op og taget det af markedet.

”Folk får et chok over støjen, når de kommer herud, og en støjvold vil gøre det endnu værre og husene endnu mere usælgelige. Jeg er bange for, at vi bliver sorteper i det her,” siger Kurt Olesen.

Ægteparret har boet i Lemming i 27 år. I den er Genvejen kommet til på den anden side af landsbyen, og støjen fra motorvejen er løbende blevet værre i takt med den stigende trafik, ny belægning og forøgelse af fartbegrænsning fra 110 til 120 km/t.

”Vi kunne helt klart mærke det, da der kom ny belægning, og da farten blev sat op,” fortæller Kurt Olesen.

Lemming består af blot 17 husstande inklusive Lemming Storkollektiv med 33 beboere, så Lemming Borgerforening er bekymret for, at den lille landsby bliver overhørt på grund af dens størrelse.

”Vi risikerer ikke at blive prioriteret, fordi vi er så få, selvom vi ligger tættere på motorvejen, og der helt klart er mere støj her end i Stavtrup,” siger Jacob Nielsen, næstformand i Lemming Borgerforening.

Fakta

Trafikken på Århus Syd Motorvejen er vokset fra dagligt 17.610 motorkøretøjer i 1998 til 28.975 i 2018. Det er en stigning på 64 procent. Kilde: Danmarks Statistik.

Stavtrup Erhvervsnetværk og Stavtrup Lokalråd har iværksat en underskriftsindsamling for at sætte fokus på behovet for en støjvold i Stavtrup. Foreløbig har godt 800 personer skrevet under.

Publiceret 29 October 2020 08:00