Camilla er startet som frivillig og bliver den fremtidige koordinator for Skyggebørn i Aarhus. foto Trille Skøtt-Jensen

Camilla er startet som frivillig og bliver den fremtidige koordinator for Skyggebørn i Aarhus. foto Trille Skøtt-Jensen

Har aldrig oplevet noget lignende: "Sorggrupperne kan noget, som vi ikke kan tilbyde i det offentlige"

Camilla Bjergegaard har meldt sig som frivillig i skyggebørn og skal tage sig af sorggrupper i Aarhus

Af
Trille Skøtt-Jensen

Frivillighed Camilla Bjergegaard fra Lisbjerg er psykolog og arbejder med børn i PPR i Syddjurs Kommune. Og så har hun selv tre små børn, den mindste er kun 7 måneder. Men Camilla vil mere med børn, og hun har derfor meldt sig som frivillig hos Skyggebørn, der netop er startet op i Aarhus.

"Egentlig tilmeldte jeg mig kurset hos Jes Dige, fordi jeg havde tænkt på selv at oprette nogle sorggrupper for børn. Jeg ved jo, der er behov for det. Men efter jeg hørte Jes fortælle, så havde jeg det bare sådan: Nå, så skal jeg være frivillig hos skyggebørn," siger hun.

På de tre kursusdage for kommende frivillige blev hun meget fanget af Skyggebørn.

Sorg tager tid

"Jeg har aldrig oplevet et kursus på den måde. Der var ingen Powerpoint, ingen tidsplaner eller andet. Jes sad roligt for bordenden, og så begyndte han at snakke. Det emmede bare af, at her var der tid, ro og rummelighed. Her kommer vi hinanden ved, vi er ærlige, og vi giver det den tid, vi har brug for," fortæller Camilla.

Hun faldt for det med det samme. For det er samme måde, som sorggrupperne køres på. Sorg ses ikke som noget, der skal overstås, men som et livsvilkår. Sorg tager den tid, der er brug for.

"Det er helt modsat kommunal ansættelse, som jeg er i nu, der skal hele tiden effektiviseres, og vi skal nå mere på kortere tid. Vi når sjældent til mere end en kradsen i overfladen, og vi har sjældent mulighed for, give sagerne den tid, de har brug for," fortæller Camila.

På kurset fandt Camilla også ud af, at hun var en af de yngste, og det undrede hende lidt.

"Jeg har tidligere været frivillig hos Ungdommens Røde Kors, og der var det meget studenter. Men her er det voksne mennesker. Men sorg kan jo også være et tungt emne, og det kræver måske en vis livserfaring og ballast at kunne håndtere andres sorg og kriser," siger Camilla, som selv er 35 år.

Orlov og tid til Skyggebørn

Hun ville egentlig være frivillig, men det er endt med, at hun nu tager orlov fra sit faste job og træder ind som koordinator for Skyggebørn i Aarhus. Hun er nødt til at finde noget andet arbejde ved siden af, for Skyggebørn drives af fondsmidler, så tilbuddet kan være gratis for brugerne. Derfor er lønnen ikke høj.

Men det er heller ikke det, som det handler om for Camilla Bjergegaard.

"Jeg står et sted, hvor jeg er lidt i tænkeboks over, hvad jeg skal. Og her er der en form for meningsfuldhed. Her handler det ikke om, at børnene skal komme sig over sorgen så hurtigt som muligt eller blive glade så hurtigt som muligt. Her er der rum og tid til udvikling i den proces, som sorg har brug for," forklarer Camilla.

Yngste deltager var fire år

Hun har allerede haft første gruppemøde med en gruppe af de mindste børn. Den yngste var 4 år, den ældste var 9 år.

"Vi kunne ikke have forberedt os på, hvordan det ville være. Det var jo første gang, så vi regnede med, at der selvfølgelig ville være generthed. Men vi anede jo ikke, hvad de ville tale om. Men snakken gik nemt, og der var et par af børnene, som fik fortalt meget. Så tog vi den bare derfra. Det var rigtig godt," fortæller Camilla.

Som psykolog har hun en faglig ballast med sig. Derfor ved hun, at sorg kan dukke op igen og igen.

"Der var en i gruppen, der havde mistet for tre måneder siden. Men der var også en, der havde mistet i 2013. Sorg forsvinder jo ikke. Hvis ens mor dør, mens man er lille, så vil man hele livet igennem opleve begivenheder, hvor man mangler sin mor," siger Camilla.

Børn føler sig alene med sorgen

Hun forklarer også, at børn ofte tror, at de er de eneste, der har det som dem. Dette bevirker, at de kan føle sig meget alene.

"Børn kan ikke se de sammenhænge og har ikke de erfaringer, som gør, at de tænker på, at der kan være andre i samme situation. Derfor er det så forløsende for dem, når de kommer i en gruppe og hører, at der er andre, der har det ligesom dem," forklarer Camilla Bjergegaard.

Hun fortsætter med at have småbørnegruppen sammen to andre frivillige gruppeledere. Derudover tager hun sig af koordinationen af frivillige i Aarhus. Hun tror, at der bliver brug for mange.

"Vi har allerede rigtig mange børn tilmeldt, så vi kommer måske op på at skulle bruge 30-40 frivillige," forudser koordinatoren.

Har du lyst til at blive frivillig hos Skyggebørn, så skal du kontakte dem via hjemmesiden på skyggeboern.dk.

Publiceret 22 October 2020 06:00