Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Debat:

Hallerne mangler i grænsen mellem by og opland

Idrætshaller skal prioriteres, mener socialdemokrater

Af
Anders Winnerskjold

politisk ordfører (S)

Steen Bording Andersen

formand for kulturudvalget (S) og Projektgruppen for Åbyhøj Idrætscenter

I disse år udvikler byen sig. Grænsen mellem by og opland flytter sig, når hele nye bydele vokser frem.

Det er et tegn på, at der er mange, der gerne vil være en del af vores Aarhus.

Sådan er det også i foreningslivet, hvor rigtig mange aarhusianere engagerer sig i de idrætsfællesskaber, der er overalt i kommunen. Det er en gave til ethvert lokalområde, når idrætten bliver et samlingspunkt for store som små.

Derfor er det også vigtigt, at der er de rammer, der skal til, for at idræts- og foreningslivet kan spire.

Med den nyligt aftalte investeringsplan for perioden 2024-2033 afsættes der ekstra 27 millioner kroner årligt til at udbygge kommunens idrætsfaciliteter – svømmehaller, outdoorfaciliteter, boldbaner og idrætshaller. Og især sidstnævnte – hallerne – bør være genstand for opmærksomhed, når anlægsmidlerne skal prioriteres.

Gode halfaciliteter er afgørende for mulighederne for at dyrke breddeidræt i Aarhus, og netop i grænsen mellem by og opland – der, hvor nye boliger vokser frem og befolkningstilvæksten er stor – mangler de.

I områder som Hasle, Lisbjerg og Åbyhøj er der allerede nu langt flere indbyggere pr. idrætshal, end godt er. I takt med, at indbyggertallet i Aarhus også i de kommende år vokser, bliver presset kun større.

Idrætshallerne bør derfor være blandt de øverste prioriteter, når idrætsfaciliteterne i de kommende år skal udbygges i kommunen.

Publiceret 21 October 2020 18:21