Trods Aarhus Kommunes mange forsøg på at få stoppet reklameskærmen i Viby kører den stadig, og i øjeblikket er Sundhedsstyrelsen blandt annoncørerne på skærmen.

Trods Aarhus Kommunes mange forsøg på at få stoppet reklameskærmen i Viby kører den stadig, og i øjeblikket er Sundhedsstyrelsen blandt annoncørerne på skærmen. Foto: Kasper Heden Andersen, JP Aarhus

Sundhedsstyrelsen stopper reklame på ulovlig reklameskærm i Viby

Sundhedsstyrelsen har stoppet reklame på en ulovlig reklameskærm i Viby efter avisens henvendelse om sagen. Tre års juridisk strid om skærmen kommer for retten i november

Af
Jørgen Rye

JP Aarhus

"Se færre venner og bekendte."

Det budskab fra Sundhedsstyrelsen kender de fleste nok efterhånden, men nu har budskabet også kunnet læses på byens nok mest berømte – og ulovlige – reklameskærm, den ved Viby Torv, som Aarhus Kommune har forsøgt at få stoppet i mere end tre år.

Med reklamen skriver styrelsen sig ind i en lang række af annoncører, der har reklameret på skærmen gennem de seneste tre år og dermed bidraget til forretningen for skærmens ejer, Odense-firmaet Track One.

Sundhedsstyrelsen siger i en udtalelse, sendt til JP Aarhus, at den "benytter en lang række skærme og plakater i byrummet hos forskellige leverandører for at nå ud til befolkningen med budskaber om at forebygge smitte med ny coronavirus". Styrelsen tilføjer, den "ikke har været bekendt med den omtalte sag om den konkrete skærm i Viby, og vi har fået oplyst af det bureau, der står for kontakt til de enkelte leverandører, at eksponering på den konkrete skærm nu er stoppet."

Under valgkampen til Folketinget i maj sidste år optrådte den konservative justitsminister Søren Pape pludselig på skærmen med en reklame, som dog blev fjernet, under en halv time efter at avisen havde kontaktet partiets pressechef og gjort opmærksom på justitsministerens ulovligheder.

Sagen om reklameskærmen i Viby havde tre års ”fødselsdag” i august, da det var i august 2017, Aarhus Kommune første gang bad om at få stoppet skærmen. Siden har en stribe anke- og klagesager over kommunens afgørelse trukket sagen i langdrag.

To dage i retten

Den aktuelle status i sagen er, at Østjyllands Politi i juni rejste tiltale mod ejeren af ejendommen og firmaet, der driver reklameskærmen, og sagen skal behandles 30. november og 2. december ved Retten i Aarhus, oplyser Jan Østergaard, specialanklager ved Østjyllands Politi.

De tiltalte er Bruun Erhvervsejendomme ved direktør Christopher Bruun Jensen, der er bosiddende i Gentofte, og ifølge anklageskriftet tiltales selskabet for overtrædelse af byggeloven og planloven, da selskabet ikke har efterkommet Aarhus Kommunes påbud i sagen.

Selskaberne Track One og Track One Digital i Odense ved direktør Lars Overby tiltales for overtrædelse af planloven ved som henholdsvis lejer og bruger ikke at have efterkommet Aarhus Kommunes påbud i sagen.

Hos Aarhus Kommune er der tilfredshed med, at sagen nu – måske – får en afslutning.

"Det er da kun positivt, at vi nu får en afklaring, for vi har ikke haft redskaber til at gøre noget via det almindelige klagesystem, og vi kan ikke tage skærmen ned. Det er kun politiet, der må den slags," siger Torben Simonsen, kontorchef ved Teknik og Miljø.

To tekniske rådmænd har gennem forløbet kaldt sagen "fuldstændig forrykt" og "helt uacceptabel", og mange forslag har været bragt i spil undervejs uden held. Socialdemokratiet har foreslået inddragelse af justitsminister Nick Hækkerup (S), og i juni foreslog Venstre, at man burde kontakte alle annoncører og gøre dem opmærksomme på, at de reklamerer på en ulovlig reklameskærm.

Sagen kort

Siden en 50 kvm digital reklameskærm blev opsat på taget af Skanderborgvej 213 ved Viby Torv uden tilladelse i august 2017, har Aarhus Kommune krævet skærmen slukket, da den er opsat i strid med planvedtægt og byggelov.

Ejeren af skærmen, firmaet Track One, har klaget over kommunens afgørelser til både Statsforvaltningen og Planklagenævnet, men kommunen har fået medhold begge steder.

I oktober 2018 sendte kommunen sagen videre til Østjyllands Politi, der i juni 2020 rejste tiltale mod ejeren af ejendommen, Bruuns Erhvervsejendomme, og firmaet, der driver reklameskærmen, Track One.

Sagen skal behandles i Retten i Aarhus den 30. november og den 2. december.

Publiceret 21 October 2020 10:13