Socialdemokrat Louise Lindskrog har været i byrådet siden 2018.

Socialdemokrat Louise Lindskrog har været i byrådet siden 2018.

"Nu bliver det sværere at pakke ind i humor, hvis du tager en kvinde på røven"

Louise Lindskrog (S) støtter kraftigt op om kampen mod sexisme og sexchikane. Hun mener dog, det nu er tid til at tale om de generelle, strukturelle problemer

Af
Danni Paulsen

MeToo-skandalerne har ramt dansk politik som en hammer, og to markante profiler har indtil videre måttet trække sig fra deres poster.

Først de radikales politiske leder, aarhusianske Morten Østergaard, og senest Københavns overborgmester, socialdemokraten Frank Jensen.

At sidstnævnte valgte at trække sig fra politik efter hele 12 krænkelsessager, der går helt tilbage til 90'erne og frem til 2017, bifaldes af Louise Lindskrog, hans partikollega i Aarhus Byråd. Selvom hun dog mener, at det burde være sket langt tidligere og uden, at unge kvinder skulle føle sig tvunget til at stå frem.

"Jeg mener generelt, at det er et ledelsesansvar at sørge for at grænseoverskridende adfærd har konsekvenser. Men det er godt at se nu, at uanset hvilken magtposition man er i, så er det ikke omkostningsfrit at overskride kvinders grænser gennem så mange år. Sexchikane er også et arbejdsmarkedsspørgsmål, og som parti kan vi ikke med troværdighed udtale os om det, hvis vi har seriekrænkere siddende på ledende poster i vores parti," siger den 27-årige politiker, som blev valgt til byrådet i 2017.

Louise Lindskrog blev i 2017 valgt til byrådet med 905 personlige stemmer.

Louise Lindskrog blev i 2017 valgt til byrådet med 905 personlige stemmer.

Skal frem i lyset

Louise Lindskrog var dog ikke imponeret over Frank Jensens måde at træde tilbage på.

"Han negligerer nogle af kvindernes oplevelser og beretninger og siger, at han er ked af, at det "blev oplevet sådan". Og i stedet for at italesætte, hvor dybt alvorligt det er at krænke kvinder igennem 30 år, prøver han at sætte fokus på de ting, han har opnået i sin politiske karriere. Det var upassende, og der burde være fokus på at sige undskyld til de kvinder."

Han lod også forstå, at det hele var pressens skyld, og at sagerne ikke skullet have nået offentligheden. Er du enig i det?

”Nej. Det er vigtigt, at sager om magtmisbrug kommer ud i offentlighedens lys. Det er ikke længere noget, vi skal gemme væk i en eller anden misforstået idé om, at man er loyal overfor sit parti, hvis man holder de dårlige oplevelser for sig selv. Vi skal hylde de kvinder, som er modige nok til at fortælle om, når deres grænser er blevet overtrådt. Det er et rigtig vigtigt element i den kulturforandring, vi skal igennem, både for Socialdemokratiet, men også andre partier, at kvinder tør stå frem."

Har tillid til Mette Frederiksen

Men dit partis leder, Mette Frederiksen, gav også efterfølgende udtryk for, at de her sager ikke skal ud i offentligheden. Hvad tænker du så om det?

"Hun har efterfølgende sagt, at hun ikke mente, at kvinder ikke skulle stå frem, og at hun bakker op om alle kvinder, der står frem med deres krænkelser, hvis de føler, at det er det rigtige at gøre. Det var jeg personligt glad for."

Du føler ikke, at der er et pres fra ledelsen om, at man skal holde sig fra pressen i de her sager?

"Nej, ikke når hun hylder de kvinder, der står frem, og siger, at hun hilser debatten velkommen, hvis de føler, at det er det rigtige at stå frem."

Mette Frederiksen har dog bedyret, at sagerne bør behandles i et lukket, "professionelt rum", og i den forbindelse har Socialdemokratiet oprettet en advokatordning, hvor man kan indberette krænkende adfærd.

Og Louise Lindskrog har tillid til, at socialdemokratiske sager kan klares i et lukket rum - også selvom man eksempelvis så Frank Jensen få massiv opbakning fra baglandet, efter nye sager kom frem.

"Det bliver jeg nødt til at have tillid til, og jeg tror, at sagerne med Morten Østergaard og Frank Jensen kommer til at ændre på det, så de sager, jeg ved, der nu ligger i Socialdemokratiet og andre partier, vil blive håndteret bedre end før. Samtidig tror jeg klart, at det er blevet tryggere at være kvinde i politik. Jeg har oplevet, at det blev gjort til en humoristisk ting, hvis man sagde fra overfor befamlinger eller grænseoverskridende kommentarer. Nu bliver det sværere at pakke ind i humor, hvis du tager en kvinde på røven."

Hvad med Kofod?

På de sociale medier har Louise Lindskrog den seneste tid ikke lagt skjul på hendes opbakning til de krænkede kvinder, og at det er tid til et opgør med sexisme. Tilbage i august kritiserede hun også byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V) for at mansplaine og være nedladende i en debat.

Kender du til andre sager i socialdemokratiet i Aarhus eller i byrådet?

"Nej."

Har du selv oplevet deciderede krænkelser i dit politiske liv i Aarhus?

"Jeg har oplevet det generelt i mit politiske liv i mange forskellige situationer. Men for mig er det nu den generelle debat, der er vigtig. Ellers kommer vi til at hænge fast i konkrete eksempler, enkeltsager og personer i lang tid. Jeg tror, det er vigtigt at tale om, hvilke strukturelle problemer der er på spil, og hvad vi kollektivt skal gøre for at ændre det.

Her til sidst er jeg nødt til at spørge dig som socialdemokrat, der kæmper MeToo-kampen, hvad din holdning er til, at vi har en erkendt krænker i Jeppe Kofod som udenrigsminister?

"Lige den sag tror jeg, jeg vil lade være med at kommentere på."

Publiceret 21 October 2020 18:30