Landmand tilbyder at bygge 750 meter støjvold på sin grund langs motorvejen i Stavtrup.

Landmand tilbyder at bygge 750 meter støjvold på sin grund langs motorvejen i Stavtrup. Illustration: Plusform Arkitekter

Landmænd vil bygge støjvold i Stavtrup - helt gratis for kommunen

Ansøgning om at bygge støjvold trækker ud, men Aarhus Kommune er positiv over projektet

Af
Jeppe Rafn

Som beskrevet for nylig i Lokalavisen har Lokalrådet i Stavtrup og Stavtrup Erhvervsnetværk startet en underskriftsindsamling for at få bygget en støjvold i byen, der føler sig slemt plaget af støj fra motorvejen.

Ifølge Teknik og Miljø rådmand Bünyamin Simsek vil det koste 15-17 millioner kroner at opføre støjvolden, men rent faktisk har der i flere år ligget et privat tilbud om at bygge en støjvold langs halvdelen af Stavtrup - vel og mærke uden omkostninger for Aarhus Kommune.

Brødrene Lars og Mogens Lyngby Pedersen ejer markerne i den vestlige del af Stavtrup, der ligger mellem motorvejen og byen. De tilbød for over to år siden at bygge en 750 meter lang og 12-16 meter høj støjvold ved at bruge overskudsjord fra en udstykning, som de sideløbende har ansøgt kommunen om at etablere med boliger og et grønt område.

"Jeg tilbyder at løse støjproblemet gratis for kommunen ved at tage markerne ud af landbrugsproduktion og opføre en støjvold og et stort grønt område på 10 hektar mellem støjvolden og udstykningen, som er på otte hektar, der skal finansiere projektet," siger Lars Lyngby Pedersen.

"Jeg gør det ikke kun for at tjene penge på udstykningen, men også for at hjælpe borgerne i Stavtrup, der føler sig meget plaget af støj, og give en håndsrækning til kommunen. Det grønne areal er bekosteligt og indeholder stier, søer, shelters, frugtplantage, skovrejsning og en mountainbikebane," fortæller Lars Lyngby Pedersen.

Lang proces

Det har dog vist sig at være en langstrakt proces at søge Aarhus Kommune om godkendelse til at opføre støjvolden. Den første ansøgning blev sendt for over to år siden, og senest 4. juni i år har projektudviklerne sendt den sjette reviderede ansøgning afsted efter løbende korrespondance med kommunen.

Aarhus Kommune har blandt andet problematiseret, at støjvolden skal bestå af jorden fra markerne på stedet, som har været konventionelt dyrket.

Støjvolden ligger delvist i et sårbart område i forhold til drikkevand, og kommunen vil derfor ikke tillade anvendelse af konventionelt dyrket landbrugsjord til støjvolden, medmindre projektudvikleren sikrer - eksempelvis ved at lægge en membram i jorden under støjvolden - at der ikke ryger pesticidrester ned i grundvandet.

Projektudvikleren mener, Aarhus Kommune er mere restriktiv end andre kommuner på dette område, men har med den reviderede ansøgning søgt at imødekomme kravene.

"Vi har beskrevet en variant af støjvolden, som er fuldstændig skudsikker i forhold til miljøbeskyttelse," mener Rolf Mørk Nielsen fra virksomheden Jord.dk, som bistår Lars Lyngby Pedersen og hans bror i sagen.

Mangler nogle ting

På trods af møder, korrespondance og gentagne ansøgninger er der dog stadigvæk nogle ting, der skal afklares, før Aarhus Kommune kan tage stilling til ansøgningen. Det oplyser Birgitte Kloppenborg-Skrumsager, konstitueret afdelingschef i afdelingen Virksomheder og Jord, der hører under Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Ifølge afdelingschefen mangler Aarhus Kommune stadigvæk oplysninger fra ansøger, før kommunen kan give en eventuel miljøtilladelse. Hun er dog fortrøstningsfuld i forhold til, at parterne kan mødes.

"Vi mangler at få belyst nogle forhold omkring landskabstilpasning og grundvandsforhold, men jeg kan ikke forestille mig, det er noget, der stopper projektet. Jeg går ud fra, det bliver til noget, for alle arbejder positivt på det," siger Birgitte Kloppenborg-Skrumsager.

Når og hvis det hele falder på plads, kan kommunen begynde at lave et udkast til miljøgodkendelse. Tidshorisonten afhænger dog meget af, om projektet vurderes at være miljøvurderingspligtigt (VVM).

"Det håber vi ikke, for hvis der skal laves en VVM, tager det flere år," siger Birgitte Kloppenborg-Skrumsager.

Publiceret 21 October 2020 07:21