Karin Rank Gottlieb.

Karin Rank Gottlieb.

Præsteklumme: Kan kærlighed bevises?

Af
sognepræst Karin Rank Gottlieb

Kasted-Tilst

præsteklumme "Kan noget godt komme fra Nazareth?" Det udtryk blev i hvert fald tidligere ofte brugt, når man var lidt skeptisk overfor en sag eller en person. Det gjorde det åbenbart også på Jesu tid. Nazareth var udkants-Israel, hvor man ikke ventede sig noget godt fra.

Alligevel var det der, Jesus kom fra. Og alligevel kunne han trække folk til sig og til det ord, han forkyndte.

I starten af Johannes-evangeliet fortælles der om, at fem disciple myldrer til i løbet af et par dages tid bare ved kort at høre de andre fortælle om ham, og inden nogen overhovedet ved, hvem han er.

En enkelt er skeptisk; men hans skepsis overvindes hurtigt.

I en radioudsendelse for nylig blev der refereret til, at det er i de skandinaviske lande, folk er mest skeptiske over for religion og tro.

Det blev sagt, at det i nogen grad skyldes, at vi har et velfærdssamfund, hvor mennesker har et liv i tryghed uden at behøve at søge til en tro for at holde modet oppe. Her er jeg måske lidt skeptisk.

En anden grund er, at man vil se beviser. Den tror jeg måske mere på. Men kan tro bevises? Kan kærlighed bevises? Kan Guds kærlighed bevises?

Nej, den kan man kun tage imod i tillid.

Publiceret 17 October 2020 06:00