Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Plan på plads:

Over tusind hektar solceller og to vindmøller skal høste strøm til aarhusianerne

Placering af solcelleanlæg er endnu uafklaret, men flere områder er udpeget som egnede

Der skal grøn strøm ud aarhusianernes stikkontakter, og Teknik og Miljø har mandag fremlagt en plan for mere vedvarende energi til behandling i Magistraten.

Af planen fremgår det, at man vil etablere hele 1.140 hektar solcelleanlæg og to store vindmøller.

Solcellerne vil kunne producere strøm til mindst 200.000 gennemsnitsfamilier, mens vindmøllerne kan dække elforbruget for mindst 3.300 familier.

"Aarhus vokser, og det gør vores forbrug af el også. Derfor er det afgørende for vores klima og for vores mål om at være CO2-neutrale i 2030, at vi stopper med at brænde begrænsede og klimabelastende ressourcer som olie og kul, men i langt højere grad omdanner sol og vind til vedvarende grøn energi," siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse.

I den navnkundige "Temaplan for Vedvarende Energianlæg" har man udpeget de arealer i kommunen, der vurderes egnede til møller og solceller.

Planen har været i offentlig høring i slutningen af 2019, og de 263 bidrag har medført nogle justeringer i område-udpegningen.

Eksempelvis var der lagt op til, at vindmøller kunne placeres på havnen, ved Vosnæs i det nordligste Aarhus og i et område nær Kasted og Lisbjerg. Det er nu endt med, at kun Kasted/Lisbjerg-området er i spil.

Temaplanen for Vedvarende Energianlæg fastlægger mål og retningslinjer for opstilling af vindmøller og solenergianlæg i Aarhus Kommune og udpeger samtidig arealer, der vurderes at være potentielt egnede til henholdsvis store vindmøller og store solenergianlæg.

I forhold til solcelleanlæggene er man gået fra 13 mulige områder til 11. Af planen fremgår det, at der kan være store solcelleanlæg ved Solbjerg, nær Hasselager, ved Sabro, Spørring og mellem Skæring og Lystrup.

"De fleste aarhusianere er tilhængere af den grønne omstilling, men forholder sig samtidig ofte - og helt forståeligt - lidt skeptiske til placeringen af vindmøller og solcelleanlæg i deres nærområde. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi lytter til borgerne og afvejer de positive aspekter af produktionen af vedvarende energi i forhold til den samlede påvirkning af naboer, landskaber og kultur- og bymiljøer," siger rådmanden og fortsætter:

"Vi er mange aarhusianere i Aarhus Kommune, og vi har ikke ubegrænset areal til rådighed. Store vindmøller generer mennesker med støj, og de er synlige over lange afstande. Jeg er derfor glad for, at det er lykkedes os at finde så mange arealer til store solenergianlæg."

Nu skal den reviderede plan tilbage i byrådet til behandling.

dp

Publiceret 29 September 2020 16:16