illustration fra Aarhus Kommune om området, hvor der skal udvikles

illustration fra Aarhus Kommune om området, hvor der skal udvikles

Ny vejforbindelse skal åbne for byudvikling omkring Tilst og Brendstrup

I fremtiden skal hele området ved Skejby og Tilst udvikles, og trængselsproblemer i trafikken skal undgås

Af
Trille Skøtt-Jensen

Byudvikling I de netop overståede budgetforhandlinger blev der også øremærket midler til det ambitiøse fremtidsprojekt med at udvikle den sydlige del af nordbyen. Trafikken i bydelen er voldsomt belastet, og især er der trængselsproblemer for trafikken til og fra Skeby og den østlige del af Tilst. Og det er trafikken, der er afsat midler til.

Det vil betyde, at der i fremtiden skal etableres en ny vejforbindelse, en ny Brendstrupvej, der knytter Viborgvej, Søftenvej og Paludan-Müllers Vej sammen. Det vurderes, at den nye Brendstrupvej vil aflaste trafikken på Randersvej og på visse strækninger af Paludan. Müllers Vej og Ringvejen. Den nye vejforbindelse skal derudover åbne op for byudviklingen omkring Tilst og Brendstrup på arealerne omkring Marienlystvej.

Men inden selve arbejdet overhovedet kan komme i gang, så skal der laves flere planer - og flere undersøgelser. Og byrådet skal tage stilling til en helhedsplan.

"Når den plan er lavet, så kan man se på, hvor meget den kan genere ved salg af arealer. Man har ikke tal på det endnu, men kigger på hvilke områder, der kan udvikles på," fortæller anlægschef ved Aarhus Kommune Trine Buus Karlsen.

Der er et stort udviklingspotentiale i området, så salg af arealer skal være med til at betale for nyanlæggelsen af Brendstrupvej og den øvrige infrastruktur.

Planen er, at den endelige version af helhedsplanen for området, bliver endelig godkendt i 2023.

Publiceret 24 September 2020 07:00