Geotermisk energi udnytter, at vandtemperaturen i jorden stiger med dybden.

Geotermisk energi udnytter, at vandtemperaturen i jorden stiger med dybden. Illustration: Aarhus Kommune

Aarhus er klar til Europas største grønne fjernvarmeprojekt

Aarhus Kommune ønsker at gå i front med geotermisk fjernvarme

Ud med udenlandske træpiller, der bliver brændt af.

Ind med varmt vand fra den lokale undergrund til opvarmning af byens boliger.

Aarhus Kommune ønsker at sætte gang i Europas største projekt med geotermisk fjernvarme.

"Akkurat som Danmark har stor glæde af, at sol og vind er blevet teknologisk modnet som energikilder gennem årene, så bør det samme ske for udnyttelsen af undergrundens varme vand. Her tilbyder vi i Aarhus at gå i front, hvis politikerne på Christiansborg kan sikre fornuftige rammebetingelser,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

Indførelsen af geotermisk fjernvarme vil på den korte bane betyde, at Aarhus kan udfase uønskede importerede træpiller i fjernvarmeforsyningen og fjerne CO2-udledning. På sigt kan teknologien rulles ud i hele Danmark, mener både rådmanden og borgmester Jacob Bundsgaard. De foreslår politikerne på Christiansborg, der i disse måneder har energiforhandlinger, at Aarhus bliver spydspids på området.

For at gøre geotermi til en konkurrencedygtig energikilde i Danmark forslår Aarhus Kommune, at projektet finansieres via en pulje for vedvarende energi på cirka 300 millioner kroner. Aarhus anbefaler samtidig, at landspolitikerne sætter loft over elprisen for geotermisk fjernvarme.

Vindsektoren har et gulv under elprisen, og i forhold til geotermisk fjernvarme ønsker kommunen et loft over elprisen, så staten giver tilskud til geotermisk fjernvarme, når elprisen er høj.

jr

Publiceret 24 September 2020 11:34