Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Mere end "et yderligere løft" til ældreområdet

Af
Tove Jørvang, formand, og Keld Skaaning, næstformand, Ældre Sagen i Aarhus

Vester Alle 8, Aarhus

Kære byrådspolitikere,

Vi har læst budgetforslaget, som det efter vores vurdering er vanskeligt at få et klart helhedsbillede af. Vi vil alligevel gerne kommentere budgettet for ældreområdet.

Da Aarhus Kommunes budget for ældreområdet gennem de seneste ca. 10 år ikke er fulgt med den demografiske udvikling (jfr. bl.a. en VIVE-undersøgelse 2019 fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), er der et reelt behov for budgetvækst på området på ca. 30 procent.

Tallene i forslag til budget angiver, at der er afsat 30 mio. årligt til ”et yderligere løft” af ældreområdet. I forhold til de manglende tildelte midler til ældreområdet, opvejer de 30 mio. sammen med de forventede 7,5 mio. på finansloven til ældreområdet kun ca. 1/20 af den reelle tilbagegang, der har kunnet konstateres på ældreområdet over 10 år.

Vi har en forventning om, at Aarhus Kommune vil øremærke tilskud fra staten til ældreområdet til netop ældreområdet og kun ældreområdet.

Der er i budgettet som nævnt afsat 30 mio. årligt "til et yderligere løft". Det er fine ord i forhold til de udfordringer, der presser på for at blive løst, både på plejehjem og i hjemmeplejen.

Der bør bruges ressourcer til en omfattende nytænkning af ældreplejen, hvor prioriteterne sættes helt anderledes, og hvor især pårørende får en virkelig anden prioritet end nu.

Der er også behov for en bedre bemanding på plejehjemmene, og alt tyder på, at der mangler uddannelse/kompetanceudvikling.

Vi oplever desuden eksempler på, at der ikke følges tilstrækkeligt op på berettigede klager i såvel plejehjem som hjemmeplejen.

For at formuleringen "et yderligere løft" ikke bare er ord i en skåltale, må der flere midler til et i forvejen udsultet område, således at der også bliver bedre plads til en nytænkning, der sætter fokus på omsorg og empati og en god livsaften for de ældre på plejehjem og i hjemmeplejen.

Lad formuleringen leve op til den faktuelle værdi af ordene!

Publiceret 17 September 2020 07:23