Arkivfoto: Øxenholt Foto

Arkivfoto: Øxenholt Foto

Aarhus Kommune:

Påbegynd udvidelse af E45 snarest

Aarhus Kommune har sendt høringssvar til Vejdirektoratet vedrørende en udvidelse af E45

Mandag godkende magistraten i Aarhus Kommune et høringssvar til Vejdirektoratet vedrørende en udvidelse af motorvej E45 fra Aarhus S til Randers N.

I høringssvaret opfordres Vejdirektoratet til at påbegynde udbygningen hurtigst muligt, og at man fremtidssikrer motorvejen i forhold til støj, oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

"Der skal etableres støjskærme og støjvolde. Det er af stor vigtighed, så boliger og naturområder påvirkes mindst muligt, og det sikres, at vi også i fremtiden kan leve trygt og sundt i nærheden af Jyllands vigtigste færdselsåre. Alt i alt er der for Aarhus Kommune ikke meget at betænke sig på. Vi hilser den fortsatte udvidelse af E45 velkommen. Anlægsarbejdet kan kun gå for langsomt. Det haster med, at Folketinget træffer beslutning om udvidelsen," lyder det fra rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V).

Han hæfter sig også ved, at Vejdirektoratet sammen med de berørte kommuner har fundet en tiltrængt og robust løsning på Aarhus Nordafkørslen, som hver morgen er genstand for adskillige trafikpropper.

Samtidig peges der på, at det haster med at få løst tilkørselsforholdene fra Beder Bering-vejen til E45 og Aarhus Syd-motorvejen, da de nuværende ramper mangler kapacitet.

"Når det er sagt, skal vi selvfølgelig også sørge for, at anlægsarbejdet gøres smart, så vi samtidig i videst mulig udstrækning tænker rekreative forbindelser, faunapassager og så videre ind i planerne, så naturværdierne ikke ødelægges unødigt, men måske ligefrem øges ved at forbedre eksisterende og etablere nye rekreative krydsningsmuligheder under vejen," siger rådmanden.

dp

Publiceret 14 September 2020 11:12