30.000 kubikmeter sand (1.500 fyldte lastbiler) læsses ned i Bassin 7 fra kajkanten på hjørnet af Pier 3 og Bernhardt Jensens Boulevard.

30.000 kubikmeter sand (1.500 fyldte lastbiler) læsses ned i Bassin 7 fra kajkanten på hjørnet af Pier 3 og Bernhardt Jensens Boulevard. Illustration: Aarhus Kommune

1.500 lastbiler fylder sand i Aarhus Havn

Kanaludgravningerne på Pier 4 på havnen i Aarhus er i fuld gang, og i stedet for at køre sandet til depoter uden for byen har Teknik- og Miljøafdelingen i Aarhus Kommune indgået en aftale med Aarhus Havn om at fylde det i Bassin 7. Med den løsning skal de i alt 30.000 kubikmeter sand kun transporteres få hundrede meter i stedet for hele vejen gennem byen.

"Det her er et skoleeksempel på, hvordan godt samarbejde skaber bæredygtige løsninger. En løsning, som vil skåne trafikken og miljøet i Aarhus for en unødig stor belastning,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

"Vi bidrager naturligvis gerne til at opnå en oplagt miljøgevinst ved at lagre sandet i et bassin, som vi ikke længere bruger til erhvervsmæssig besejling. Desuden vil opfyldningen bidrage til at øge levetiden for kajerne, idet de bliver yderligere stabiliseret af sandet,” siger CEO Thomas Haber Borch fra Aarhus Havn.

Aarhus Havn har også selv bidraget til opfyldningen af Bassin 7. Havnens del af sandet kommer fra sejlrenden, som med mellemrum skal graves ud.

jr

Fakta

Sandet læsses fra lastbilerne og ned i Bassin 7 fra kajkanten på hjørnet af Pier 3 og Bernhardt Jensens Boulevard.

Sandet i kanalerne kommer fra Aarhus Bugten, hvorfra det i sin tid blev pumpet ind for at etablere den gamle havn.

Udgravningen mellem Ø1 og Ø2 samt det sidste stykke mellem Ø3 og Ø4 afventer, til byggerierne er færdige ud til kanalen.

Vanddybden i Bassin 7 sænkes fra 11 meter til fire meter. Fire meter svarer til vanddybden i havnebadet.

Kilde: Aarhus Kommune

Publiceret 31 August 2020 09:45