Illustration: C. F. Møller

Overdækning af banegraven i Aarhus: Planen sendt i høring hos aarhusianerne

En ny, grøn bydel over banegraven i Aarhus kan være på vej. Aarhus Kommune har skubbet en fire ugers høringsperiode i gang, hvor alle kan give deres mening til kende om projektet

Af
Emma Sennels

JP Aarhus

De seneste 100 år er det gentagne gange blevet diskuteret borgere og byrådsmedlemmer imellem, hvorvidt en overdækning af banegraven mellem Bruuns Bro og Frederiks Bro med efterfølgende opførsel af bebyggelse skal realiseres.

Torsdag fremlagde en udviklingsgruppe bestående af DSB Ejendomsudvikling, MT Højgaard, Pensiondanmark og Aarhus Kommune et bud på en helhedsplan for etableringen af en ny og bilfri bydel i hjertet af Aarhus.

Med den centrale placering midt i byen, hvor der dagligt færdes mange mennesker, har det nye Banekvarter, som er projektets arbejdstitel, potentiale til at blive en grøn og levende bydel for alle, der bor, arbejder og færdes i området, står der i en pressemeddelelse fra DSB.

Renere luft og mindre støj

Helhedsplanen, der er udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet C. F. Møller, præsenterer en bilfri bydel med renere luft og mindre støj fra trafikken. Det skal være muligt for gående og cyklister at færdes trygt i området, som også har til formål at skabe gode rammer for børn og børnefamilier.

Banehaven.

Banehaven. Illustration: C. F. Møller

I helhedsplanen er tre konkrete områder fremhævet. Først Solnedgangspladsen på Frederiks Bro, der som grønt mødested indbyder til at se solen gå ned over baneterrænet. Banehaven er fremhævet som et mødested midt i bydelen med legeplads og plads til små butikker. Slutteligt er det visualiseret, hvordan bydelen møder det etablerede centrum og fører direkte ind til Bruuns Bro og Aarhus Hovedbanegård.

Selve overdækningens areal til bebyggelse udgør ca. 26.000 kvadratmeter, og da DSB i efteråret 2019 fremlagde en foreløbig plan for bydelen, hed det, at bebyggelsen ville udgøre 110.000 etagemeter.

Frem mod 2030 forventer kommunen 50.000 nye indbyggere og 30.000 nye arbejdspladser i Aarhus. Overdækningen af baneterrænet mellem Bruuns Bro og Frederiks Bro er et af flere projekter, der kan skabe plads til boliger og arbejdspladser i midtbyen, og flugter med princippet i Kommuneplanen fra 2017 om at lade byen vokse indad, lægge yderligere lag på den eksisterende by og skabe sammenhæng mellem byens områder.

Sporene skal sænkes

Det fremgår af helhedsplanen, at selve konstruktionen af overdækningen kan påbegyndes i 2023 og forventes færdig i 2026. Herefter kan området bebygges.

Forslaget om overdækningen har tidligere været oppe at vende i byrådet i Aarhus for senere at blive lagt i graven. Overdækningen er nu realiserbar, fordi Banedanmark skal i gang med at elektrificere banen, og det er fordelagtigt for økonomien.

Banegraven.

Banegraven. Pressefoto

"Det er nu, vi har muligheden. Elektrificeringen indebærer, at sporene skal sænkes, og der skal foretages yderligere arbejder på spor og signaler. Det giver en oplagt mulighed for at udføre overdækningen, som hænger godt sammen med byens helhedsplan og klimamål, og som aarhusianere har snakket om i næsten 100 år," siger Søren Beck-Heede, der er administrerende direktør i DSB Ejendomsudvikling.

Bydelen skal være bilfri, og derfor er det planen, at der skal indskydes et dæk mellem spor og gadeniveau, som flytter trafik og parkering under jorden.

Naboerne bliver hørt

I september 2019 drøftede byrådet endnu en gang forslaget. Her fremlagde rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), et forslag til projektsamarbejde med DSB Ejendomsudvikling, Pensiondanmark og MT Højgaard. Gruppen skulle i fællesskab sondere mulighederne for overdækningen af banegraven.

Udkastet til helhedsplanen for Banekvarteret indgår nu i en høring, hvor aarhusianerne kan komme med forslag og idéer til kommunens videre planlægningsproces. Inden udgangen af året forventes byrådet at træffe en endelig beslutning om projektets fremtid.

Kriegersvej, der grænser op til banegraven.

Kriegersvej, der grænser op til banegraven. Illustration: C. F. Møller

"En overdækning af banegraven vil blive en markant forandring af området. Derfor er det vigtigt for mig, at vi tager naboerne på begge sider af banegraven og alle områdets andre interessenter med på råd, så vi får alle ønsker og drømme med i den videre planlægning," siger Bünyamin Simsek.

Borgerne i Aarhus kan få lov til at give deres mening til kende i en høringsperiode, der varer de kommende fire uger. Kommunen inviterer alle til høringsmøde tirsdag 8. september, hvor partnerne bag projektet vil præsentere deres planer, og borgerne kan stille spørgsmål til projektet.

Træffer byrådet principbeslutning om at gå videre med projektet, starter arbejdet med miljøvurdering og plangrundlag parallelt med yderligere detailprojektering af anlægget. Her vil borgerne også blive inddraget som led i den videre udformning af projektets elementer.

Konsortiet bag helhedsplanen

  • DSB Ejendomsudvikling, grundejer
  • Aarhus Kommune, grundejer
  • Pensiondanmark, finansierings- og byudviklingspartner
  • MT Højgaard, projektudvikling og teknisk ekspertise
  • C. F. Møller, arkitekt

Publiceret 28 August 2020 08:00