Fodgængere og cyklister ser stort på advarselsskilte.

Fodgængere og cyklister ser stort på advarselsskilte. Foto: Aarhus Letbane

Letbanespor krydses ulovligt hver time: Det er enormt farligt

På trods af skiltning og sikre overgange i nærheden vælger mange fodgængere og cyklister at krydse letbanesporet, hvor det er farligt og ulovligt.

Aarhus Letbane har igennem længere tid observeret, at reglerne ikke bliver overholdt. Sporene bliver flittigt krydset af både børnefamilier, barnevogne, cykler og motionsløbere. Det på trods af, at der er sat skilte op flere steder, og at der er sikre overgange tæt på enten i form af bro, tunnel eller fodgængerfelt.

Det er især i Hjortshøj og ved Aarhus Universitetshospital, at letbanesporene flittigt bliver brugt som genvej, fortæller Peter Morell, sikkerhedschef hos Aarhus Letbane.

"Det er forbundet med stor fare at krydse sporet, og da almindelige mennesker ikke har uddannelse i at færdes på sporet, kan det få alvorlige konsekvenser. Der er flere steder dårlig oversigt, så det er svært at se, om der kommer tog, og da Letbanen kommer kørende med en fart på op til 100 kilometer i timen, samtidig med at den er støjsvag, er det svært at komme hurtigt væk," siger han på letbanens hjemmeside.

Ved Kankbøllevej i Hjortshøj oplever Aarhus Letbane det største problem med ulovlig færdsel. Ud over at krydse letbanesporet går fodgængere ind over en mark, som er privat område. Det har endda resulteret i ødelæggelse af grundejerens afgrøder. Alligevel er det så populært at skyde genvej, at der er opstået deciderede stier.

"Hvis man stiller sig derop i en times tid, er der nok tre-fire stykker, som passerer. Vi har sat skilte op, men det respekteres ikke, og nu overvejer vi at sætte hegn op," siger Peter Morell.

Også krydsning af sporet ved Aarhus Universitetshospitals nordside udgør et alvorligt sikkerhedsproblem. Man skal gå få hundrede meter for at komme uden om sporene og hen til perronen, men flere har set deres snit til at slå genvej ved at passere et grøfteområde.

"Her har nogen endda bygget en bro ud af træ, som har gjort, at man kunne passere grøfteområdet uden at få våde fødder. Den har vi fjernet, da den lå på privat grund, og da det er farligt ikke at følge den anviste vej til perronen."

Aarhus Letbane har også observeret ulovlig færdsel over sporene ved Mørke Station og Nye Station. Nogle steder er der sat hegn op mellem de to perroner, hvor Aarhus Letbane har observeret folk kravle over hegnet.

"Det er enormt farligt, for det er altså 50 ton letbanetog, som kommer farende, og som ikke bare kan bremse hurtigt. Lad være med at krydse sporene ud over ved de anviste overgange. Det er farligt, og det er forbudt," siger sikkerhedschefen.

jr

Publiceret 27 August 2020 13:30