Foto: Danni Paulsen

Foto: Danni Paulsen

Kaos på Kilebo:

Én leder har sagt op - en anden bliver flyttet

Kilebo Bosted skal nu have sin ottende leder på blot fem år

Af
Danni Paulsen

Som Lokalavisen Aarhus i en række artikler har beskrevet, hersker der kaos på Kilebo Bosted i Tilst, hvor flere beboere mistrives, og hvor der er stor udskiftning på medarbejderfronten.

Men det er ikke kun medarbejdere, der kommer og går i stor stil. Det er også på ledelsesgangen. I de fem år, Kilebo har eksisteret, har der ifølge en aktindsigt, Lokalavisen Aarhus har modtaget, været intet mindre end seks ledere - oftest to ad gangen.

Men nu er de to seneste på vej ud. Det har chef for Borgercenter Vest, Bente Brøgger, som ved interviewopfordring henviser til direktøren, oplyst til de pårørende per brev onsdag.

Kritiseret leder skal opbygge nyt

Af brevet fremgår det, at en kvindelig leder har valgt at sige op, mens der er "truffet aftale" med en mandlig leder om, at han skal være med til at opbygge et nyt botilbud under Borgercenter Syd.

Hele Kilebo-sagen startede med en anonym underretning fra en medarbejder på Kilebo. Den anonyme medarbejder berettede om gentagen vold fra en kollega mod beboeren Sebastian. I underretningen blev der også rettet anklage mod den mandlige leder om, at han havde "vendt det døve øre til" og ikke handlet, når bekymrede medarbejdere fortalte ham om volden.

Arbejdet med opbygningen af et bosted i Aarhus Syd påbegynder han fra 1. september. Han har siden indberetningen arbejdet hjemmefra og vil ifølge skrivelsen til de pårørende ikke møde på Kilebo "indtil videre". Den i indberetningen voldsanklagede medarbejder er indtil videre fritaget for tjeneste, oplyses det.

"Ulykkelig situation"

I brevet fortæller Bente Brøgger, at man forsøger at sikre beboernes trivsel, at man vil undervise medarbejderne i magtanvendelser, og at man vil opkvalificere medicinhåndteringen.

Centerchefen skriver ydermere, at alle er berørte af situationen på Kilebo

"Det er på alle måder en meget ulykkelig situation. Særdeles ulykkelig for beboerne og jer pårørende, men også for medarbejderne på Kilebo og alle i organisationen. Kilebo har den seneste uge været genstand for en del presseopmærksomhed. Den slags opmærksomhed og hele den aktuelle situation giver – naturligt nok - anledning til mange spørgsmål."

Direktør: Ret voldsomt

Lokalavisen Aarhus har talt med direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Erik Kaastrup-Hansen, om ledelsessituationen på Kilebo og det faktum, at bostedet nu vil have haft otte leder på blot fem år.

"Det er ret voldsomt. Jeg fortalte i går til social- og beskæftigelsesudvalget, at i de små 30 år, jeg har haft med institutionsdrift, tror jeg aldrig, at jeg har set ind i så alvorlig en situation, hvor ledere siger fra, og hvor vi har mange dybt, dybt problematiske episoder. Vi har meget store rekrutteringsproblemer og for mange pårørende, som udtrykker lav tillid. Det er en ekstremt alvorlig og kritisk situation. Vi kigger dybt efter lyspunkter."

Tillid til leder

Situationen på Kilebo taget i betragtning kan man stille sig undrende overfor, at I flytter den mandlige leder, med det han efterlader sig, til at opbygge et nyt botilbud i Aarhus Syd. Kan du forstå den undren?

"Vi har lavet vores undersøgelser og interviewet ganske mange medarbejdere i forhold til den underretning, der er kommet. Han har været leder på en naboinstitution, hvor han var særdeles vellykket, og hvor de pårørende var meget kede af, at han flyttede. Og vi har været i tæt dialog med Autismeforeningen om det. Vores vurdering er - med den læring, at man skal lytte nærmere efter og være mere opsøgende -, at vi skal lave en aftalt omplacering."

Han er direkte nævnt i underretningen og senere hos os kritiseret af pårørende og unavngivne medarbejdere. Kan du ikke se, at det ser underligt ud, at han skal opbygge et nyt botilbud?

"Jo, men jeg kunne utroligt godt tænke mig, at de medarbejdere ikke er unavngivne, men også sætter ord på det, når de bliver spurgt. Vi har lavet en intern undersøgelse af de måneder, han har været på Kilebo - om der ligger noget i utilsigtede hændelser, magtanvendelser, referater, mails og sms'er. Og så ligger der en anonym underretning. Vores konklusion er - sammen med lederen - at det ville være en for stor forstyrrelse, hvis han kom tilbage. Til gengæld vil han gerne være med til at bygge en ny enhed op. Vores undersøgelser, vores sondering i miljøet, og vores drøftelser med den pågældende leder gør, at vi har stor tillid til, at han kan varetage det nye job og kan opbygge en tillid."

Publiceret 20 August 2020 14:50