Ellehøjskolen er en af mange aarhusianske folkeskoler, som er ramt af corona.

Ellehøjskolen er en af mange aarhusianske folkeskoler, som er ramt af corona. Foto: Kim Skovrup Andersen

Folkeskolerne i Aarhus ruster sig mod corona: Fjernundervisning og prioritering af fag kan komme på tale

Efter sommerferien er der konstateret coronasmitte på cirka hver tredje af de knap 50 folkeskoler i Aarhus.

Status lige nu er, at 29 elever (en ud af 1000) og tre medarbejdere på folkeskolerne i Aarhus er konstateret smittede, og over 500 elever og 150 medarbejdere har været sendt hjem til test.

Skolerådmand Thomas Medom giver på grund af opblusningen af corona nu skolerne mulighed for at tilpasse sig situationen og håndtere covid-19.

”Nye tiltag kan komme i spil, så vi kan gennemføre skoledagen bedst muligt. Det kan være at prioritere store fag fremfor små eller måske at udskyde et valgfag til senere. Det kan også komme på tale at genindføre fjern- eller nødundervisning i en klasse eller en årgang på den enkelte skole i en afgrænset periode. Det er langt fra sikkert, at det bliver aktuelt, men det er vigtigt at have muligheden,” siger Medom i en pressemeddelelse.

"Det er fortsat trygt at komme i skole for børn og medarbejdere, og vi følger alle forholdsregler tæt. Men vi er også presset af en situation, der ændrer sig dag for dag, og som påvirker hverdagen og undervisningen på skolerne, når medarbejdere eller elever pludselig sendes hjem i store tal."

Aarhus Kommune har helt konkret opdateret de drejebøger, som skolerne planlægger hverdag og undervisning efter under corona-epidemien.

Vejledningen til skolerne består af tre tiltag, som supplerer den indsats, der allerede gøres i dag for at håndtere COVID-19 på skolerne i Aarhus.

  • Et spor med fokus på forebyggelse af yderligere smittespredning, hvor de sundhedsfaglige retningslinjer repeteres og enkelte steder skærpes. Det kan for eksempel være begrænsning af fysiske møder, og at forældre kun kommer på skolen, hvis det er nødvendigt af hensyn til det enkelte barn.
  • Et spor, hvor mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen med den almindelige lovgivning skitseres
  • Et spor, der beskriver muligheder og procedurer for midlertidigt genoptag af nødundervisningen

jr

Publiceret 19 August 2020 16:45