Thomas Medom, SF.

Thomas Medom, SF. Pressefoto

Debat: Flere hårde narkomaner i Aarhus - hjemløse skal have tage over hovedet

Af
Af Thomas Medom (SF)

politisk leder for SF-Aarhus

og Annbritt Jørgensen (SF)

bestyrelsesmedlem i SF-Aarhus

Aarhus er stadigvæk ramt af et hjemløseproblem, og vi skal og må gøre det bedre end hidtil. Det skylder vi overfor de udsatte borgere, som hver dag mangler tag over hovedet. I 2019 var 750 aarhusianere uden bolig, og mange af dem er unge mennesker. Selvom det er et lille fald fra 2017, er vi slet ikke i mål. Derfor lægger vi i SF en stor indsats i at hjælpe de hjemløse. Vedtagelsen af vores forslag om en boliggaranti for unge hjemløse er et skridt på vejen, men det vigtigste, vi mangler i Aarhus, er at finde pengene til flere billige boliger og den tilhørende støtte til at kunne klare hverdagen i boligen. Aarhus er alt for rig og god en by, til at så mange mennesker skal være udenfor og ekskluderet.

Hjemløse og deres udfordringer og livssituationer er mindst lige så forskellige og mangfoldig som alle andres, og derfor skal der også være mange forskellige løsninger, tiltag og initiativer, der hjælper og støtter de hjemløse med bolig, uddannelse, job og fællesskaber. Hos SF har vi fremsendt et byrådsforslag, som skal bringe alle aarhusianere tættere på tag over hovedet. Det er en række initiativer, som er opstået i tæt dialog og samarbejde med de hjemløse og medarbejderne og de frivillige, som hver dag bruger al deres energi på at hjælpe ude i hjemløsemiljøerne.

Lige for tiden hører vi ude fra miljøerne, at der er en stigning af hårde narkomaner i Aarhus. Vores, og medarbejdere og frivilliges, frygt er at det skyldes ungeherbergets placering tæt på Nåleparken, hvor pushere og brugere af hårde narkotika holder til. Desværre har pædagogik og god vilje ikke været nok til at holde de to miljøer adskilt, hvorfor vi bl.a. har foreslået, at der skal igangsættes en undersøgelse om der er hold i bekymringen, og om hvad der skal til for at bryder disse skadelige forbindelser. Samtidig mener vi, at Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej efterhånden over flere år har bevist, at de er i stand til at nå og støtte en gruppe unge og nogle subkulturer, som kommunen har utrolig svært ved at nå - og det peger frem mod bolig og uddannelse. Yderligere har etableringen af Sidesporet skabt en både demografisk og politiøkonomisk effekt i forhold til Mølleparken, idet der som resultat af, at subkulturen har fået sit eget område i vores by, er blevet langt mere ro og langt mindre ballade, politiet skal rykke ud til.

I det forslag ligger der også en tilgang om at supplere singleboligen med bedre mulighed for, at de unge selv kan være med til at skabe rammerne, de skal bo under - i højere grad sammen og uden ensomhed. Dertil håber vi, at vi kan få etableret en mentorordning, hvor tidligere misbrugere, i samarbejde med byens hjemløse organisationer, fungerer som mentorer og vejledere for de udsatte unge. På den måde kan de tidligere misbruger anvende det sociale frikort, og de kan forsøge at hjælpe unge mennesker, som har brug for vejledning fra personer, som har haft samme problemer i livet.

Ældre hjemløse har selv taget initiativ og skabt både hjem og fællesskab i Skrænten. Med stor succes, og endda betalt af penge ude fra, er det lykkedes initiativtagerne at søsætte et projekt, som vi kan lære utrolig meget af, og som vi skal forsøge at hjælpe så vidt muligt. For eksempel ved at sørge for, at de får mere plads, og ved at etablere lignende tiltag flere steder i byen.

Alle aarhusianere, unge som gamle, skal have tage over hovedet. Hver har sin ballast, og at stå uden bolig gør ikke de tildelte kort på hånden bedre. På byrådsmødet onsdag 12. august tog byrådet godt imod vores forslag, og der er bred enighed om, at vi både kan og skal gøre mere for byens hjemløse. Det er vi utroligt glade for, ligesom de hjemløse og de hårdtarbejdende medarbejdere og frivillige kan være det. Vi skal stræbe efter at udrydde hjemløsheden i Aarhus, og vi er på vej i den rigtige retning. Nu er det på tide, at vi tager kampen mod hjemløsheden i hånden, og følger den til dørs.

jr

Publiceret 17 August 2020 11:01