Fotos: Privatfoto/AAU

Fotos: Privatfoto/AAU

Juraprofessor om frifindelse af kulturudvalgsformand:

"Tyndt og lavet meget hurtigt"

Juraprofessor og ekspert i forvaltningsret, Sten Bønsing, er skeptisk overfor notat, hvor Aarhus Kommunes juridiske afdeling afviser, at det var ulovligt, da Steen Bording Andersen (S) fik lov at blive gift på toppen af ARoS

Af
Danni Paulsen

"For nu at sige det mildt, er det ikke verdens længste notat."

Sådan lyder det lettere ironisk fra juraprofessor ved Aalborg Universitet og ekspert i forvaltningsret, Sten Bønsing, da han læser et notat fra juridisk afdeling i Aarhus Kommune.

Juristerne var på foranledning af borgmester Jacob Bundsgaard (S) sat til at vurdere, om den socialdemokratiske kulturudvalgsformand Steen Bording Andersen havde modtaget en ulovlig gave, da ARoS under corona-nedlukningen 5. maj gav ham lov til at blive viet på tagterrassen.

Og den vurdering lå klar allerede aftenen før, Lokalavisen Aarhus offentliggjorde artiklerne om sagen.

"Da der alene var tale om en kort begivenhed i det fri, og da ARoS efter det oplyste alene har bistået i forbindelse med at give adgang til tagterrassen på et tidspunkt, hvor der i forvejen var driftspersonale til stede på museet, vurderes det, at der ikke er fundet en ulovlig begunstigelse sted," konkluderede juridisk afdeling i et notat.

Sten Bønsing, som har udtalt til Lokalavisen Aarhus, at det var et klart brud på reglerne om modtagelse af gaver, er ret skeptisk overfor det notat.

"De svarer jo ikke på det, sagen handler om. Notatet fortæller bare, at der bliver holdt vielser en gang imellem, at det ikke medførte ekstra ressourcer for ARoS, og at man har foretaget en konkret vurdering. Men det afgørende er jo, om han har fået en mulighed, som ikke er almindeligt tilgængelig for andre. Og i den henseende var ARoS' mailsvar til jer jo ikke til at misforstå. Her slog man fast, at bevæggrunden for at give kulturudvalgsformanden en særlig tilladelse var samarbejdet med Aarhus Kommune. Så der er jo ingen tvivl om, at fra AroS' side er betingelserne opfyldt for, at han har modtaget en ulovlig fordel," siger juraprofessoren og understreger:

"Og det er fuldstændigt ligegyldigt, om det har kostet ARoS noget i form af personale eller besvær, for det afgørende er, om han har fået en mulighed, andre ikke kan få."

Har du en god forklaring på, hvordan der kan være så forskellige meninger om det?

"Man kan selvfølgelig have forskellige faglige vurderinger, men kommunen forklarer ikke, hvordan de kommer frem til deres vurdering. Det, de skriver, har egentlig ikke noget med sagen at gøre. Jeg mener, at jeg har litteraturen på plads," siger han og henviser blandt andet til sagen om den københavnske borgmester Anna Mee Allerslev.

Hun fik til sin 30 års fødselsdag i 2014 stillet et festlokale gratis til rådighed af et murerfirma, og Folketingets Ombudsmand fastslog efterfølgende, at det havde karakter af en gave. Anna Mee Allerslev slap for at blive erklæret inhabil, fordi der ikke var bevis for, at hun var ven med ejeren af murerfirmaet, men hun endte med at måtte trække sig fra sit politiske hverv efter flere dårlige sager.

"Ombudsmanden har i et par sager sagt - navnligt i sagen om Anna Mee Allerslev - at inhabilitet er en mulig konsekvens af en ulovligt modtaget gave. Så det er da interessant, når Steen Bording Andersen netop er formand for kulturudvalget, som i sagens natur har meget med ARoS at gøre. Men de har åbenbart i juridisk afdeling vurderet, at der ikke er noget problem," siger Sten Bønsing undrende.

Juraprofessoren sammenligner også sagen om ARoS og Steen Bording Andersen med et eksempel i pjecen 'God adfærd i det offentlige', skrevet af Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Her fremgår det, at det er ulovlig modtagelse af en gave, hvis en offentlig ansat takker ja til et tilbud om at købe VIP-koncertbilletter til markedspris til en ellers udsolgt koncert. Altså får en fordel, der ikke er andre forundt.

"Men det kan være, at juridisk afdeling kan dokumentere, at hvem som helst havde fået lov til at blive viet på ARoS i den periode, og så er det selvfølgelig ikke en fordel. Men så havde det da været oplagt, at de skrev og forklarede det i deres vurdering. For det, de ellers skriver, er irrelevant for vurderingen," siger Sten Bønsing.

Skal en juridisk afdeling agere objektivt og politisk uafhængigt?

"Ja. Det ligger fuldstændigt fast, at de har pligt til at give en fagligt begrundet vurdering, som ikke er politisk bestemt."

Hvad var din umiddelbare tanke, da du læste notatet?

"At det ikke svarer på den relevante problemstilling. Det er en juridisk analyse, der skyder forkert, og som ikke svarer på det, den skal svare på. Det lader til at være et meget tyndt notat, som er lavet meget hurtigt."

Han forklarer, at Aarhus Kommunes juridiske afdeling ikke nødvendigvis er enden på historien om Steen Bording Andersens vielse, hvis der bliver klaget eller anmeldt til andre instanser.

"Det er Kommunaltilsynet, Folketingets Ombudsmand og politiet, der ellers kan tage den op. Min fornemmelse er dog, at politiet vil vurdere, at sagen ikke er grov nok. Men principielt er vi inden for bestikkelsesreglen. Ombudsmanden var inde over Anna Mee Allerslev-sagen, og den vil jeg ikke mene er større end denne sag med kulturudvalgsformanden."

Publiceret 06 August 2020 14:17