Trafikken føres i øjeblikket over i en kørebane på Grenåvej. Senere skal Brovej graves op. Foto: Michael Wulff

Trafikken føres i øjeblikket over i en kørebane på Grenåvej. Senere skal Brovej graves op. Foto: Michael Wulff

Store ændringer i trafikeret kryds i Egå

Fjernvarmerør skal under Grenåvej og videre ad Brovej

EGÅ Et større ledningsarbejde med fjernvarmerør er i gang i Egå.

De store rør skal i jorden under den normalt stærkt trafikerede Grenåvej i krydset ved Mejlbyvej og Brovej, og derfor er denne sommerferietid valgt med omhu, så gravearbejdet forstyrrer mindst muligt.

Men der er indført adskillige restriktioner for de trafikanter, som stadig færdes i området.

Venstre- og højresving

Kommer man fra Aarhus i retning af Skæring kan man i øjeblikket ikke dreje, hverken til venstre ad Mejlbyvej eller til højre ad Brovej. Eneste mulighed er at fortsætte til de næste kryds ved Egå Havvej eller længere ude ved Hjortshøjvej.

Der er skiltet i god tid på Grenåvej i Risskov, men alligevel kan man opleve trafikanter, som er i vildrede over ændringerne, der også omfatter et forbud mod at køre ud på Grenåvej fra Brovej.

Foto: Michael Wulff

Når Grenåvej er passeret, starter et større gravearbejde på Brovej, der går ned til Egå Strandvej.

Det arbejde er omtalt på Vejdirektoratets hjemmeside, hvor man kan se, at det er planlagt helt frem til november.

Og så er de fleste nok vendt hjem fra sommerferie.

wuf

Publiceret 15 July 2020 13:30