Varmestuen i Nørre Allé.

Varmestuen i Nørre Allé. Foto: Google Maps

Forslag: Døgnvarmestue i Nørre Allé deles og flyttes

Godsbanearealet i Aarhus er i rivende udvikling, og hvis det står til socialrådmand Kristian Würtz og Kirkens Korshær, skal der findes plads til et nyt tilbud til voksne hjemløse i den sydlige del tæt på Ringgadebroen.

"Byen vokser, og vi udvikler mange, nye boligområder. Det er vigtigt, at vi får tænkt vores socialpolitik ind i byudviklingen, så vi får de rigtige rammer for vores sociale indsatser. Aarhus er en stor by, der tiltrækker mange nye borgere, også socialt udsatte. Dem skal vi naturligvis kunne rumme," siger rådmanden i en pressemeddelelse.

Hvis forslaget vinder gehør og kommer med i den kommende udviklingsplan for Godsbanearealet, vil det betyde, at Kirkens Korshærs døgnvarmestue i Nørre Allé deles og placeres på henholdsvis Sydhavnen og Godsbanearealet.

”I Kirkens Korshær er vi glade for den politiske velvilje til en byudvikling, der fortsat sikrer gode rammer for byens udsatte og hjemløse. Vi tror på, at støtte og hjælp virker bedst med udgangspunkt i egen bolig. Samtidig kan vi på Godsbanen og i Sydhavnen skabe gode forhold for de udsatte og hjemløse, der i en periode har svært ved at være i egen bolig. Vi kan skærpe og målrette indsatsen, både for de ensomme, misbrugerne, de psykisk syge og de mere varigt hjemløse,” siger Niels Bjørnø, leder af Kirkens Korshær i Aarhus.

Aflaste Klostertorvet

Døgnvarmestuen i Nørre Allé har i mange år været omdiskuteret, fordi socialt udsatte samles på det nærliggende Klostertorv, hvor der ofte er ballade.

"Vi har i flere år haft en uholdbar situation omkring Klostertorvet med utryghed for beboere og erhvervsdrivende og uværdige forhold for de socialt udsatte. Jeg forventer, at vi med en opdeling og flytning af Kirkens Korshærs døgnvarmestue vil aflaste området, samtidig med at vi får bedre mulighed for at hjælpe de udsatte," siger rådmanden.

Ungehus i Nørre Allé

Kirkens Korshær vil beholde sin bygning i Nørre Allé, som skal bruges til et nyt ungehus med fokus på at hjælpe og fastholde udsatte unge i bolig, uddannelse og beskæftigelse.

”Med ét samlet ungehus kan vi tilbyde de unge stabilitet og håndholdt støtte til at komme videre i livet. Det giver os mulighed for sammenhængende indsatser, som tager udgangspunkt i den enkelte unges behov, hvad enten det gælder en vej ud i bolig, uddannelse og beskæftigelse, eller støtte til behandling,” siger Niels Bjørnø fra Kirkens Korshær.

”Natpladser og varmestuer giver ly for natten, men hjemløse har brug for en bolig og en hjælp, der kommer hele vejen rundt om den enkelte i forhold til social støtte, sundhed, eventuel misbrugsbehandling, uddannelse og job. I det lys giver det rigtig god mening med et nyt ungehus, der kan arbejde med de unge i et langsigtet perspektiv,” siger Kristian Würtz.

jr

Publiceret 06 July 2020 08:40