Her kommer der hastighedszoner.

Her kommer der hastighedszoner. Illustration: Aarhus Kommune

Farten skal ned: 12 boligkvarterer i Aarhus får hastighedszoner

Bysamfund får zoner, hvor man ikke må køre hurtigere end 40 km/t

Aarhus Kommune sætter nu gang i arbejdet med at oprette hastighedszoner i 12 boligkvarterer rundt omkring i hele kommunen. Man må ikke køre hurtigere end 40 km/t i en hastighedszone, hvilket blandt andet vejbump skal medvirke til.

”Mange borgere føler, at hastigheden er for høj især i boligkvarterer, og de er utrygge ved at lade deres børn færdes i områderne. Derfor er det en stor tilfredsstillelse, at vi nu i samarbejde med flere fællesråd kan sætte projekter i gang 12 steder i kommunen, hvor der skabes øget tryghed og mulighed for aktiviteter i gaderummene. Det er mit håb, at vi ikke stopper her, men finder endnu flere områder, hvor vi med fordel kan sænke hastigheden,” siger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, i en pressemeddelelse.

Hastighedszonerne bliver etableret med udgangspunkt i modellen fra Mårslet, der som det eneste sted i Aarhus i dag har en hastighedszone, som der ifølge kommunen er stor tilfredshed med i Mårslet.

Hastighedszonerne i Tilst-Skjoldhøj, Hjortshøj, Stavtrup, Langenæs, Solbjerg og Kasted er netop blevet godkendt af politiet og forventes at være etableret inden udgangen af september.

De sidste seks hastighedszoner i Gl. Brabrand , Gl. Egå, Sabro, Spørring, True og Tranbjerg bliver projekteret i sensommeren og forventes at stå klar sidst på året. De skulle egentlig først laves i 2021, men er blevet fremrykket.

Hastighedszonerne var en del af budgetforliget i 2018, hvor byrådet afsatte 15 millioner kroner til arbejdet med hastighedszoner i boligområder.

jr

Fakta om hastighedszoner

Der opsættes hastighedstavler med 40 km/t

Der etableres forskellige typer af typegodkendte asfaltbump til 40 km/t

På veje med bustrafik etableres primært pukkelbump, som fx kendes fra Søndervangs Allé

Få steder, typisk i nogle kryds, etableres også hævede flader og med ramper, der er tilpasset og godkendt til bustrafik, hvor der kører busser.

På enkelte mindre veje ind mod boligområder etableres desuden såkaldte portoverkørsler for at få hastigheden helt ned ved ind- og udkørslen fra disse veje. Det er overkørsler med gennemgående kantsten og fortov ført helt igennem.

Publiceret 30 June 2020 10:51