Skæring Plejehjem.

Skæring Plejehjem. Foto: Google Maps

31 pårørende klager over Skæring Plejehjem

Elendig rengøring, manglende bleskift og forkert medicinering, lyder pårørendes kritik mod Skæring Plejehjem. Politikerne er indkaldt til ekstraordinært møde i næste uge

Af
Jørgen Rye

JP Aarhus

Er der endnu en sag om svigt i ældreplejen i Aarhus på vej?

Måske, måske ikke men 31 pårørende til ældre på Skæring Plejehjem har ikke oplevet forståelse for deres kritik hos forstander og områdechef, så nu har de skrevet til samtlige byrådsmedlemmer.

"Vi ønsker ikke, at Skæring Plejehjem udvikler sig til en ny Kongsgården-sag," skriver gruppen af pårørende.

Ifølge brevet har de kæmpet i tre-fire år for at få forbedret forholdene på plejehjemmet, og efter møder med repræsentanter fra ledelse og forvaltning i februar og juni har de nu valgt at skrive direkte til byrådet. De har ikke længere tillid til, at plejehjemmets forstander og områdechef vil bringe forholdene i orden.

"Vi bliver mødt med tilfældige og enkeltstående løsninger, der holder en stund, hvorefter alt falder tilbage til den sædvanlige og lemfældige gænge," skriver de pårørende og fortsætter:

"Hvad vi forlanger, er almindelig menneskelig omsorg, pleje og værdighed for alle beboerne samt respektfuld kommunikation med både beboere og pårørende hvilket burde være en selvfølge på et plejehjem."

Beskidt sengetøj

Blandt kritikpunkterne er beskidt sengetøj, beskidte badeværelser, beboere i beskidt tøj, for få bleskift, sjusk med vasketøj og forkert medicinering. Kommunikationen med ledelse og ansatte er dårlig og mangelfuld, og der er ifølge de pårørende ingen aktiviteter og hyggesamvær, ligesom den fysiske træning er uregelmæssig og af dårlig standard.

Politikerne i sundheds- og omsorgsudvalget er ekstraordinært indkaldt til møde onsdag den 9. juli, og formand Lone Hindø (S) beklager sagen:

"eg bliver virkelig ked af det, når jeg ser så lang en liste af klagepunkter og kan se, at de pårørende har forsøgt at få ændret tingene gennem længere tid. Noget tyder på, at der er lighedspunkter med sagerne på Kongsgården og Demenscentrum, for her handler det tilsyneladende også om klager, der ikke er lyttet til," siger Lone Hindø.

Hans Skou, politisk ordfører for Venstre, er også indkaldt til mødet:

"Man bliver jo forstemt og ked af det, når vi nu får endnu en sag om kritik af ældreplejen i Aarhus. Nu må vi se forvaltningens syn på forholdene, og så må vi derefter vurdere, hvad der skal gøres," siger Hans Skou.

Publiceret 30 June 2020 18:01