Illustration af Tivoli Frihedens håb til en ny scene og et nyt koncerthus.

Illustration af Tivoli Frihedens håb til en ny scene og et nyt koncerthus.

Læserbrev:

Ango Winther - En gudsbenådet komiker

Af
Svend Åge Petersen

pensionist

I Aarhus byråd har vi en gudsbenådet komiker i verdensklasse.

I sagen om Rolighedsvej 16A var hans eneste argumenter for at støtte udstykningen 100 procent identiske med bygherrens, og igennem flere måneder lykkedes det ham – på trods af gentagne løfter – at undgå at besvare en række spørgsmål. Da svarene så endelig kom, var de totalt meningsløse og indholdstomme. Noget af et mesterstykke.

I sagen om Tivoli Frihedens planer om en ny udendørsscene og et stort koncerthus, ser vi ham dog overgå sig selv i imponerende grad. Han udtaler på byrådsmødet 24. juni:

"Det er et rigtig godt udbygningsforslag, der ligger her omkring Tivoli Friheden. Det, vi synes er rigtig positivt, er, at selve udformningen passer ind sådan, at det også kommer til at harmonere med områderne derude, sådan at det bliver et grønt område i et grønt område at kigge til, men det er klart, at i selve Tivoli kommer der også nogle aktiviteter og ikke mindst en ny scene, som vi glæder os rigtig meget til at se og også komme i funktion."

Tivoli Frihedens planer vil ifølge egne oplysninger resultere i:

1. Der skal fældes træer ved det smukke stykke af Havreballe Skovvej fra Kongevejen ind til Tivoli, som skal laves om til en 4 meter bred såkaldt servicevej for Tivoli. Mod Havreballe Skovvej etableres desuden en ny serviceadgang for køretøjer nordøst for Marselisborghallen, der skal betjene en ny oplagsplads og værkstedsfaciliteter. De to nye serviceadgange vil erstatte den eksisterende adgang for køretøjer fra Havreballe Skovvej. Ca. 800 lastbiler om året skal køre her for at servicere de nye koncertfaciliteter (Lokalplanforslaget, s. 4 og Indstilling til Lokalplan 1128, s. 6). Dette kan ikke just siges at fremme sammenhængen og helheden i Kongelunden.

2. En radikal indgriben i Havreballe Skov, idet 4.800 m2 af det eksisterende – kommunalt ejede – skovbælte (kaldet lystskoven) ud mod skovstien bliver fældet. Derudover bliver der fældet 30 over hundrede år gamle træer på selve Tivolis grund. (Indstilling til Lokalplan 1128 , s. 5)

3. Koncerthuset med en højde på 22 meter og med sin massive front direkte ud til Havreballe Skovvej vil skæmme indtrykket af skov og virke som en gigantisk og synlig mur, der arkitektonisk hverken spiller sammen med de gamle bygninger ved stadion eller med naturen.

4. 30 arrangementer per år med mere end 10.000 gæster (friluftsscenen kan tage 17.000 gæster), primært i sommerhalvåret og 30 arrangementer per år med beregnet 5-10.000 gæster, primært i sommerhalvåret. Ved disse arrangementer vil der være så mange besøgende, at parkeringsbehovet ligger over parkeringskapaciteten i nærområdet (Miljørapport ved Lokalplanforslag nr. 1128, s. 38-39)

5. Op til 100 ekstra events om året á 1.500-5.000 besøgende (det nye koncerthus får plads til 2.500 siddende og 4.500 stående gæster). Ved indendørsarrangementerne forventes en større andel at kommer i bil og med færre i hver bil. (do, s 36-37). Alt i alt vil Tivoli Frihedens planer medføre en væsentlig forøgelse af trafikken (også tung trafik) i området og skabe trafik- og parkeringsmæssige problemer i området og for naboerne. Dertil kommer så den øgede trafik med de nye og større faciliteter på stadionområdet og ved Væddeløbsbanen. Projekt Kongelunden bliver med de mange events til Tivoli Kongelunden indhyldet i trafikstøj og bilos. Det kalder man så en vision, der skal række 100 år frem. En ny Aarhus-historie er født, og de får noget at grine af i resten af landet!

Tivoli Friheden får altså af kommunen lov til at omdanne en offentlig vej til to serviceveje (som Tivoli dog selv skal finansiere udgifterne til, fantastisk!) og et stort stykke af skovbræmmen frit og kvit, og de får lov til at fælde et væld af gamle træer. Til gengæld vil de være med til at løse de store trafikale og parkeringsmæssige problemer, som deres udbygning medfører: De vil for egen regning opstille 400 cykelstativer henad Stadion Allé (dog skal vedligeholdelsen af dem overgå til kommunen!).

At Ango Winther om disse planer kan få sig selv til at sige, "at det også kommer til at harmonere med områderne derude, sådan at det bliver et grønt område i et grønt område at kigge til," kan vel ikke være ment som andet end en morsomhed?

Og jeg synes, den kvalitetsmæssigt er på højde med Komiske Alis forsikringer om, at Irak ikke var ved at blive invaderet, samtidig med at man hørte invasionsstyrkernes granater falde i baggrunden. Jeg kan lige se Komiske Ango for mig rapportere til lokalradioen: ‘Det er bare et fantastisk grønt område!’ til larmen fra save, der fælder træer, og motorstøj fra gravemaskiner, lastbiler, og andet tungt materiel. Måske vil han også hoste lidt bare ved tanken om al den trafik, der kommer i området.

Hvis Ango Winther mener det i fuldt alvor, er det lige til at tude over!

Publiceret 28 June 2020 14:32