Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Stadigvæk for mange bakterier i vandet på Aarhus Rådhus

Aarhus Kommune kæmper fortsat med vandkvaliteten på byens rådhus og andre kommunale bygninger

Trods gennemskylninger af vandinstallationerne i Aarhus Kommunes administrationsbygninger efter nedlukningen er der konstateret problemer med legionellaforekomster i fem bygninger, oplyser Teknik og Miljø i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Efter kemisk rensning af vandrør i pinsen viste målinger af legionella ellers, at forekomsterne var reduceret til under grænseværdierne, men en såkaldt 'Lumin Ultra'-test på rådhuset viste, at det generelle bakterietal i vandet var for højt.

Der er ikke mistanke om colibakterier eller coliforme bakterier i vandet, men Teknik og Miljø følger et forsigtighedsprincip, og indtil der foreligger akkrediterede prøver, må vandet ikke drikkes eller bruges til madlavning, ligesom bruserne fortsat er lukkede, fremgår det af pressemeddelelsen.

”Foreløbig er det kun på rådhuset, vi har konstateret et for højt generelt niveau af bakterier, men indtil vi har tilfredsstillende målinger fra alle fem bygninger, må vandet ikke drikkes eller benyttes til madlavning nogle af stederne,” siger Katharina Nyborg, afdelingschef i Teknik og Miljø, i pressemeddelelsen.

På alle fem steder planlægger Teknik og Miljø kemiske rensninger af vandrør, ligesom Aarhus Kommune efter rådgivning fra specialister igangsætter tiltag, der skal sikre vandets kvalitet. På rådhuset installeres eksempelvis UV-anlæg, mens man udskifter varmtvandsbeholder på Værkmestergade, oplyses det i pressemeddelelsen.

jwh

Dårlig vandkvalitet

De fem bygninger med begrænsninger i brugen af vand:

  • Rådhuset
  • Silkeborgvej 622
  • Vejlby Centervej 52
  • Gudrunsvej 78, 80 og 82
  • Værkmestergade 15

Vandkvaliteten er også testet i de af kommunens øvrige administrationsbygninger, som administreres af Teknik og Miljø. Her er der ikke problemer med vandkvaliteten.

Kilde: Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

Publiceret 08 June 2020 14:57