Præsteklumme:

Friheden til at tænke og påbud om at elske

Af
sognepræst Ingelise Skole Christensen

Gellerup

præsteklumme "Mig er givet al magten i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer – og SE! Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!"

Og her står vi så! Med alle vore spørgsmål – for hvad er det nu lige, Jesus har befalet os at gøre? "Vi skal elske Gud med alt, hvad vi har af kræfter – og vi skal elske vor næste som os selv" – "vi skal være mod andre, som vi ønsker, de skal være mod os" og "Tro på Gud og tro på mig" - der er en del af den slags ord i det nye testamente, men ikke eet eneste ord om hvordan! Hvordan vi skal elske, eller hvordan vi kan måle, om vi nu også tror nok -og elsker nok? Eller om hvordan vi kan vide, om det, vi tror, i det hele taget er den rigtige måde at tro og leve på?

Vi har ingen facitliste! men vi har selv ansvaret for vores tro og vort eget - og andres liv – og måske er det i virkeligheden netop det, der er kristendommens styrke: Friheden til at tænke og påbud om at elske:

Gud giver os ingen uniform, men giver plads til at vi kan være lige akkurat sådan, som vi nu engang er, for det er jo sådan, han elsker os – og kun ved at være os selv, kan vi elske og tro. Gud stoler på, at så længe vi TØR det, så vil vi simpelthen heller ikke kunne lade være med at fortælle om Jesus – den Jesus, som biblen fortæller om og den Jesus, som vi helt personligt selv satser hele vor tilværelse på. Og så vil folk lytte!

Publiceret 06 June 2020 06:00