Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad glæder sig over samarbejdet mellem lokalmiljøerne i Beder-Malling og kommunen.

Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad glæder sig over samarbejdet mellem lokalmiljøerne i Beder-Malling og kommunen.

Beder-Malling får nyt lokalt kraftcenter til 14 millioner kroner

Egelund Idrætscenter udvides med bibliotek og multisal i 2022. Det nye center er resultatet af et tæt samarbejde mellem lokale kræfter og kommunen

Egelund Idrætscenter, der ligger mellem Beder og Malling, bliver styrket som lokalt samlingspunkt.

Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R) har besluttet, at det nuværende Beder Bibliotek bliver en del af det kommende medborgercenter, der allerede huser idrætten. Beslutningen er truffet på baggrund af et oplæg, som er udarbejdet i tæt samarbejde mellem lokale repræsentanter for Beder-Malling og Egelund samt Kultur og Borgerservice.

"Biblioteker er stærke samlingspunkter og mødesteder. Det kender vi fra Dokk1 og vores lokalbiblioteker. Jeg er sikker på, at vi ved at samle de forskellige tilbud fået skabt et aktivt og spændende sted, der vil styrke fællesskabet i hele lokalområdet," siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad i en pressemeddelelse.

Gruppen af repræsentanter for lokalsamfundet og embedsmændene har undersøgt, om der kunne etableres et biblioteks- og medborgercentertilbud i forbindelse med Egelund Idrætscenter. Opgaven bestod i at tænke kultur, fritid, idræt og bibliotek sammen samtidig med, at der var styr på økonomien.

"Jeg er enormt glad for både resultatet og processen. Det kommende medborgercenter i Egelund er et supergodt eksempel på, hvordan borgerne og kommunen sammen kan skabe gode resultater til glæde for fællesskabet. Egelund har en gruppe ildsjæle ikke mindst omkring Café Klubånd som har deltaget aktivt, og det har været med til at give området et nyt lokalt samlingspunkt. Jeg forventer, at medborgercenteret bliver et tilløbsstykke for alle borgere i Beder-Malling," siger Rabih Azad-Ahmad.

Muligheden for at flytte Beder Bibliotek til Egelund Idrætscenter har været drøftet gennem længere tid. Ikke mindst på grund af ønsket om at styrke Egelund Idrætscenter som et lokalt samlingspunkt for fællesskaber ved at inddrage kulturen. Desuden vil en flytning af Beder Bibliotek skabe nogle bedre fysiske rammer og give biblioteket en mere central placering i forhold til at dække både Beder og Malling.

I Beder-Malling har man i flere år arbejdet på at udvikle Egelund Idrætscenter til det lokale samlingspunkt, der både rummer idræt, kultur og alt muligt andet for alle borgere i lokalområdet. En stor del af drivkraften findes i miljøet omkring den lokale Café Klubånd, der drives af frivillige kræfter. Det har resulteret i en række aktiviteter, der har opnået en massiv lokal opbakning. Café Klubånd er to år i træk blevet nomineret til Danskernes Idrætspris og nåede til finalen i 2019.

Det udvidede idrætscenter med bibliotek og multisal forventes at stå klart i 2022.

ksa

Fakta

  • Egelund Idrætscenter ligger mellem byerne Beder og Malling.
  • Bag projektet står: Beder-Malling Idrætsforening (BMI), BMI Halfond, foreningen Egelund Borgercenter samt forvaltningerne Sport og Fritid samt Borgerservice og Biblioteker fra Kultur og Borgerservice.
  • Anlægsøkonomi: Cirka 13-14 millioner kroner. Knapt halvdelen skaffes lokalt, mens Kultur og Borgerservice bidrager med resten.
  • Projektet indeholder udvidelse af fitness, etablering af bibliotek og multisal samt modernisering af café og køkken med mere.
  • Biblioteket skal erstatte det nuværende bibliotek i Beder, der dækker Beder, Malling og Ajstrup.
  • Medborgercenteret i Egelund forventes at stå klart senest i 2022.

Publiceret 02 June 2020 13:10