Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Tårnhøjt fravær i Aarhus: Nogle elever er væk i et helt år i løbet af deres skoletid

Nye tal for skoleelevers fravær bekymrer rådmænd, der nu opruster indsatsen for at få eleverne til være mere i skole

Af
JONAS HVID

JP AARHUS

Når de aarhusianske elever afslutter folkeskolen efter 9. klasse, er det en sandhed med modifikationer, at dette sker efter 10 års skolegang.

Således havde 11 procent af 2.104 aarhusianske 9. klasseelever, der i 2019 lagde folkeskolen bag sig, et fravær på mere end et helt skoleår (200 dage) gennem deres skoleliv. 32 procent var fraværende et halvt til et helt skoleår. Det viser nye tal fra Aarhus Kommune.

Det er socialrådmand Kristian Würtz (S) og skolerådmand Thomas Medom (SF), som har fået trukket fraværstallene og nu vil sætte fokus på fravær, fordi en ny lov betyder, at kommunerne skal standse forældrenes børneydelse, hvis deres børn har mere end 15 procent ulovligt fravær inden for et kvartal.

"Uanset risikoen for at få trukket børneydelsen er der rigelig grunde til at sætte ind. Fordi meget fravær slår benhårdt igennem i forhold til skoleresultater og dermed også livschancer efter skolen. Vi kan også se, at de børn, der har meget fravær, trives markant dårligere end de børn, der kommer meget i skole," siger Kristian Würtz.

Han henviser således til, at der ifølge kommunens tal er en sammenhæng mellem fravær og karaktererne: Jo højere fravær, desto lavere karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen.

Fraværsteam skal sætte ind

Thomas Medom konstaterer, at fraværstallene er høje og bekymrende.

"Fordi for mange af børnene vil det være et udtryk for, at de ikke har det godt, eller at der er noget i familien eller klassen, der ikke fungerer. Det er et tegn på, at vi skal støtte familien, klassen og skolen bedre."

De to rådmand fremsætter i juni et forslag i byrådet for at få nedbragt fraværet. Det skal bl.a. ske via et styrket samarbejde mellem skole- og socialforvaltningen, der skal oprette et fælles fraværsteam for at sikre en bedre indsats.

27 af de elever, der sidste år afsluttede 9. klasse, havde over to-tre skoleårs fravær. Seks af eleverne havde over tre skoleårs fravær svarende til over 30 procent

Aarhus Kommune vil ikke fortælle, hvor højt topscorerens fravær var, da kommunen ikke må oplyse enkeltelevers fravær.

I skoleåret 2018/2019 havde 3.667 af eleverne i de aarhusianske folkeskoler mere end 10 procent fravær, hvilket svarer til mere end 20 dage, fremgår det af en opgørelse fra Aarhus Kommune. Fravær dækker både over sygdom, ulovligt fravær som pjæk samt aftalt fravær, f.eks. i forbindelse med ferier.

Møllevangskolens data

Hvis en elev har mere end 10 procent ulovligt fravær inden for et kvartal, skal forældrene varsles om de mulige økonomiske sanktioner.

På Møllevangskolen er skoleleder Thomas Christian Trønning gået til kamp imod et for højt fravær blandt eleverne med en systematisk og datainformeret indsats. Hans tal viser, at elevernes fravær ikke længere skiller sig helt så meget ud sammenlignet med elevfraværet på byens øvrige skoler.

Publiceret 27 May 2020 19:28